Allerød har brug for frivillig-boost

På foranledning af formanden for Sundheds- og Velfærdsudvalget, Birgitte Rasmussen (V), er forvaltningen nu i gang med at udarbejde et oplæg til en frivillighedsmesse. På udvalgets næste møde bliver der så taget stilling til, om det er muligt at afvikle en sådan messe i Allerød løbet af foråret eller sommeren.

Det håber udvalgsformanden meget, at det er.

- Der skal ikke være nogen tvivl om, at mit hjerte banker for at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe ekstra til med at give glædelige input i de ældres hverdag. Vi har ligesom brug for et boost af frivillighedsindsatsen. Når det så er sagt, så er det jo svært at etablere et frivillighedskorps, som kan stå på spring. Men jeg har talt med borgmesteren og Ældrerådet om muligheden for at lave en frivillighedsmesse med fokus på hjælp til de ældre. Det ville jo være fantastisk, hvis man kunne løfte indsatsen ved at holde en messe, siger Birgitte Rasmussen til Frederiksborg Amts Avis.

Ældrerådets formand, Ib Skovgaard Nielsen, er positiv overfor tanken om en frivillighedsmesse, men understreger dog, at der skal være enighed om præmisserne for det frivillige arbejde.

- Ud fra betragtningen om at det jo ikke kan skade nogen som helst, synes jeg, det er en god ide med en frivillighedsmesse. Jeg har taget det op i Ældrerådet, som også synes, det er en god ide. Så er spørgsmålet selvfølgelig bare, hvad det er meningen, der skal komme ud af det, siger han og uddyber:

- Politikernes indgangsvinkel til det her er jo, at der bliver flere og flere ældre og dermed brug for frivillighed. Det er jeg fuldt indforstået med, og vi vil gerne være med til at se, om vi kan få flere med. Vi skal bare være enige om, at opgaver, som borgere er visiteret til, det er ikke noget, de frivillige skal lave.

Jeg har gjort det helt klart, at når vi taler om ældreområdet, så er de opgaver, som kommunen har ifølge lovgivningen, ikke noget, man kan sætte frivillige til.