I Gribskov bruger 3.000 BoligJob-ordningen

BoligJob-ordningen kommer danskerne til gavn. Den skaber job og praktikpladser, den modvirker sort arbejde, og så er den naturligvis god for alle dem, der benytter den - og det er mange. Alene i 2013 blev ordningen benyttet af flere end 3.000 borgere i Gribskov Kommune. I alt var der flere end 50.000 nordsjællændere, der fik fradrag for renovering, rengøring eller andet husligt, som de måske ikke ellers ville have brugt penge på.

Ifølge Dansk Byggeri skabte BoligJob-ordningen sidste år 5.000 arbejdspladser og 400 praktikpladser, og det skal vi ikke sætte over styr i en periode, hvor der stadig ikke er kommet gang i væksten, og vi fortsat mangler gode, danske arbejdspladser - også i Gribskov Kommune.

Regeringen leverede ikke skyggen af vækst i sin finanslov for 2015, og faktisk vil finansloven isoleret set give færre arbejdspladser. Derfor skal vi selvfølgelig ikke afskaffe et initiativ, der konkret skaber arbejdspladser, og som samtidig har bred opbakning og giver råd til forbedringer i de danske hjem, hvad enten der er tale om villaen, lejligheden eller sommerhuset.

Hvis Venstre kommer til magten efter det kommende valg, vil vi genindføre BoligJob-ordningen med dens håndværkerfradrag. Vi vil også sikre, at den kommer til at gælde for hele 2015, så alle opgaver ikke bliver sat på standby fra nu af og indtil det folketingsvalg, som forhåbentlig snart kommer. Jeg tror, det vil gavne langt flere end de 3.000 borgere i Gribskov Kommune, der årligt har benyttet ordningen.