Skaden var allerede sket

Renoveringen af drænrør på en mark nord for Bårse fik et par borgere i området til i december at skrive til Kulturstyrelsen. De mente, at der i forbindelse med arbejdet blev ødelagt et fredet stendige. Nu har Kulturstyrelsen undersøgt sagen og konkluderer at stengærdet allerede var ødelagt for over hundrede år siden. 

Kulturstyrelsen har undersøgt sagen om det ødelagte stengærde nord for Bårse på kommunegrænsen mellem Vordingborg og Næstved, som vi skrev om her i avisen 10. december under overskriften ?Kulturarv ødelægges - Myndigheder ser passivt til?. 

Nogle borgere anmeldte i december ødelæggelserne på stendiget,  men Kulturstyrelsen meddeler nu, at der ikke er sket noget ulovligt. Ødelæggelserne er sket helt tilbage før 1890, altså længe inden stengærdet blev fredet den 1. juli 1992. Myndighederne vil derfor ikke foretage sig yderligere og har lukket sagen.

 

Museet første tilsyn

Museum Sydøstdanmark har ført tilsyn med stendiget 18. december og ?kunne med sikkerhed bekræfte, at det er det gamle gennembrud, som anmelderen har set.? Sådan skriver Anette Kjærulff Andersen fra Kulturstyrelsen i et brev til godsejer Gerner Wolff-Sneedorff, på hvis jorder stengærderne står.

I følge Anette Kjærulff Andersen har Kulturstyrelsen desuden kunnet konstatere, at der allerede på kort fra 1890-1906 ses et dræn bryde gennem diget.

Museum Sydøstdanmark har desuden konstateret, at der ikke er sket en udvidelse af det gamle gennembrud på diget.

 

En misforståelse

Godsejer Gerner Wolff-Sneedorff ærgrer sig over sagen, som han betegner som ?en misforståelse?. Det er ham, der har gravet på sine marker.  En gammel hovedledning i drænet på markerne skulle udskiftes.

- Drænet har været der siden 1860?erne, men var faldet sammen, fortæller han om grunden til at han igangsatte det omfattende renoveringsarbejde.

- Kigger man på de historiske kort, så er der ikke et stendige lige dér, siger han og mener ikke at der nogensinde har været et dige dér. I al fald ikke i hans tid. Han kan dog ikke afvise, at diget kan være blevet fjernet, da man i midten af 1800-tallet gravede et åløb, for at dræne de lavtliggende marker.

 

Der skal ryddes op

I følge anmeldelsen til Kulturstyrelsen skulle Gerner Wolff-Sneedorff desuden have deponeret en række store sten på diget. Det afkræfter godsejeren dog.

- Marksten fra marken er flytet til fast vej, forklarer han og påpeger derved at de store marksten ligger langs arbejdsvejen langs diget og ikke ovenpå diget.

Kulturstyrelsen har dog kunnet konstatere ?deponeret materiale? oven på det fredede stendige og indskærper derfor i sit brev, at det deponerede materiale skal fjernes, når drænarbejdet er overstået. 

- Vi vil ligesom andre steder rydde  op efter os. Vi holder af naturen omkring os og vil gerne have at den tager sig godt ud, slutter Gerner Wolff-Sneedorff.

mille

Uskyldig vindmølleopstiller 

Under overskriften ?Kulturarv ødelægges - Myndigheder ser passivt til? skrev vi her i avisen 10. december 2014, at vindmølleopstiller European Energy havde ødelagt et fredet stendige i forbindelse med arbejdet med at etablere tre kæmpevindmøller på en mark nord for Bårse. Det er imidlertid ikke tilfældet. European Energy havde intet med dette at gøre. Det var godsejer Gerner Wolff-Sneedorff, der var igang med at renovere nogle gamle drænrør på marken.