Den tidlige indsats betyder meget

...Debat

Ekrem Günbulut, byrådsmedlem (S)

...Debat

Penge til børn - ikke bygninger: I 2012 afsatte regeringen en halv milliard til bedre kvalitet i vores daginstitutioner svarende til 4,95 mio. i Høje-Taastrup kommune, desværre ville de borgerlige her i kommunen ikke bruge alle pengene på flere pædagoger, de mente at halvdelen af pengene skulle bruges på bygningsforskønnelse, selvom flere undersøgelser viser at, pædagogernes uddannelse og mulighed for sparring og supervision betyder meget for kvaliteten i det pædagogiske indhold. Og når indholdet i daginstitutionen er af høj kvalitet, kan man hæve børnenes intelligensniveau.

Først året efter kom de til fornuft, og frigav den anden halvdel til det der giver kvalitet, nemlig flere pædagoger.

Midlerne, der blev tildelt i budget 2013-2014, er brugt på mange forskellige tiltag og indsatser i daginstitutionerne

De bedre normeringer er blevet anvendt til de belastede daginstitutioner, som har mangel på tid til de pædagogiske opgaver og dermed udvikling af børnene.

Effekten skal i denne sammenhæng forstås som områdeledernes oplevelse af, hvilken merværdi ressourcepædagogerne har ført med sig. Der er således ikke tale om objektive og målbare effekter, da trivsel og læring hos børnene er svært målbare indikationer.

Effekten for de pædagogiske personaler omhandler frigivelse af ressourcer til andre opgaver. Tidligere måtte pædagogiske ledere i institutioner med mange udsatte børn afsætte meget tid til børnesager, som ellers skulle bruges på ledelsesmæssige opgaver.

Ved at afsætte dette beløb i budgettet, har pædagogerne i dag opnået nye værktøjer som digitale medier, som kan bruges til udvikling af børnenes læring.

Ressourcepædagogernes varetagelse af forældresamarbejdet kan have en stor betydning for børnenes trivsel og læring i daginstitutionerne. Især for de udsatte børn har det en stor betydning, at der er et velfungerende forældresamarbejde, hvor de ekstra ressourcer potentielt kan have stor betydning for det enkelte barn.

Sparring i forhold til inklusion giver medarbejderne flere redskaber i inklusionsarbejdet. Medarbejdernes værktøjer kommer i sidste ende børnene til gode. Især når det kommer til de børn, der er mere udfordrende at inkludere, da personalet får nye værktøjer i inklusionsarbejdet.

Regeringen vedtog sidste år, at kommunerne skulle have flere penge til at forbedre kvaliteten i vores dagtilbud, det er mit håb at det er et enigt byråd der bliver enige om at pengene skal bruges på børn og medarbejdere, og ikke bygninger. For den tidlige indsats betyder meget.