53 kolonihaver får kniven

Ejerne af cirka 53 ejendomme i kolonihaveområdet Julianelund står til at miste deres hjem, hvis Byrådet i Helsingør mandag følger borgmesterens indstilling. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I en periode på mere 40 år er det oprindelige kolonihaveområde Julianelund i udkanten af Helsingør med meget beskeden kommunal indblanding blevet et kvarter præget af helårsbeboelse, huse på over 100 kvadratmeter og realkreditlån. Imidlertid er byggeriet sket i et område, som ligger i landzone, ikke er godkendt til helårsbeboelse og ikke mindst ligger i en statslig transportkorridor.

Siden 2008 er der på forskellig vis forsøgt at finde en løsning på problemerne, og indtil forleden troede ejerne af de omkring 53 huse, som er større end de tilladte cirka 24 kvadratmeter, at de efter årevis i usikkerhed var sikret af en kommunal landzonetilladelse, som skulle være trådt i kraft i februar i år efter en beslutning sidste år i Teknik, Miljø og Klimaudvalget. Men nu har borgmester Benedikte Kiær(K) i sidste øjeblik trukket i håndbremsen efter et høringssvar fra Naturstyrelsen og en Juridisk vurdering fra KL. Begge peger på, at dispensationerne ikke ville holde i Natur- og Miljøklagenævnet. Nu lægger borgmesteren op til, at byrådet på et møde mandag vedtager en plan for en såkaldt fysik lovlliggørelse af området, som vil betyde en nedrivning af alt ulovlig byggeri. Hos beboerne er man i chok.

- Jeg synes det er overraskende, at borgmesteren underkender en udvalgsformand, og ikke forsøger at finde en løsning alle kan leve med. Kommunen har jo i alle år tilladt at have folkeregisteradresser her uden at gribe ind, siger formand for Julianelunds bestyrelsen Christian Jønbech.

Han oplyser i øvrigt, at beboerne er parat til at gå rettens vej i sagen.