Ældre raser over rickshaws

Simon De Visme

Helsingør Kommune har indkøbt tre ældrevenlige rickshaw-cykler, men hos Ældrerådet får de specielle cykler hårde ord med på vejen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

105.000 kroner. Så meget koster de tre rickshaws, der i fremtiden skal være en del af Cykelteket på Kulturværftet.

Rickshaw-cyklerne er købt som et led i at få ældre og andre gangbesværede mere ud på byens gader, men hos Ældrerådet er man kritisk omkring kommunens køb, der er finansieret af penge fra ældreområdet. Det fortæller Anje Holmstad, formand for Ældrerådet.

- Når de står på Cykelteket, kan alle bruge dem, selvom de er tiltænkt ældre borgere. Derfor er det grotesk, at cyklerne bliver betalt gennem Ældremilliarden, siger hun.

I stedet mener Anje Holm-stad, at de nye rickshaws burde blive betalt af penge fra kulturområdet.

- Borgmesteren satser jo på kineserne, og der giver rickshaw-cyklerne god mening, men så burde det i stedet være Kultur- og Turismeudvalget, som finansierede dem, siger hun.

Sparer på kerneydelser

Formanden for Ældrerådet er ikke tilfreds med, at Helsingør Kommune på den ene side sparer på flere af ældreområdets kerneydelser, samtidig med at der bliver brugt penge rickshaw-cykler.

- De har for eksempel skåret i den psykiske støtte, men alligevel er der råd til rickshaws. Politikerne siger alle sammen, at der er hul i pengekassen, men det gælder åbenbart ikke for cykler, siger Anje Holmstad.

Det er Center for Sundhedsog Omsorg, der bestilte de tre rickshaws fra Christiania Smedieni december sidste år, og i den forbindelse har Socialudvalgets formand, Ib Kirkegaard (DF), også været inde over beslutningen.

Og han er slet ikke enig i kritikken fra Ældrerådet.

- Alle får mulighed at bruge cyklerne, når de står på Cykelteket. Også ældre og folk med gangbesvær. Jeg tror ikke, at Ældrerådet har forstået budskabet, for rickshaw-cyklerne er jo netop tiltænkt de ældre, og det vil komme flere til gode, at de står på Kulturværftet, siger han.

Ifølge Ib Kirkegaard er kommunen i øjeblikket i gang med at finde frivillige, der kan cykle de ældre rundt i byen, og formanden fortæller, at man vil tage kontakt til frivillignettet og medarbejdere på byens plejecentre.

Center for Sundhed og Omsorg har også været i dialog med Røde Kors Helsingør omkring, at frivillige cykler rundt med ældre borgere, men dialogen har ikke resulteret i et samarbejde på grund af udfordringer med at rekruttere frivillige generelt. Det fremgår af dagsordenen til næste møde i Socialudvalget, hvor medlemmerne bliver orienteret om indkøbet af de tre rickshaws.

Kommunen forventer, at cyklerne bliver leveret i begyndelsen af april.

de Visme