Veto mod storcenter handler om mennesker

Af Thomas Lykke Pedersen,

borgmester (S), Fredensborg Kommune

I Fredensborg Kommune har vi nedlagt veto mod planerne om Hillerød Storcenter.

Det er et voldsomt skridt at tage. Vi lader normalt vore nabokommuner bestemme deres egen udvikling. Vi har ikke tradition for at blande os i udformningen af butikscentre andre steder end hos os selv.

Et veto overfor en lokalplan i en anden kommune kræver en helt usædvanlig og alvorlig situation. Det kan man kun gøre, hvis planforslaget har væsentlig betydning for udviklingen i ens egen kommune. Et flertal på alle medlemmer - på nær et - i Fredensborg Byråd mener, at det her er en usædvanlig og alvorlig situation. Vi mener, at lokalplanforslaget har væsentlig betydning for udviklingen i Fredensborg Kommune. Negativ betydning. Desværre.

Hillerød Storcenter vil give et kraftigt skub i negativ retning til den udvikling, vi desværre ser mange steder i Nordsjælland: Omsætningsnedgang og lukning af butikker.

VVM-redegørelsen beskriver det sådan set ret klart. Den fortæller, at Hillerød Storcenter vil opsluge kunder og betyde en omsætningsnedgang på 9 procent for butikkerne i Fredensborg Kommune. 2 butikker vil helt sikkert lukke. Men det er kun i forhold til et såkaldt 0-alternativ, hvor der godt nok ikke er noget storcenter, men hvor der i stedet er opført andre butikker på området. Den fulde konsekvens af et Hillerød Storcenter må derfor forventes at blive mærkbar højere end de 9 procent. Og det er alvorligt.

Personligt frygter jeg, at det kan få katastrofale følger for handlen - ikke mindst i Fredensborg By. Dagligvarebutikkerne vil tiltrække kunder i bil - som så ligger deres øvrige indkøb i centeret. Det har vi set før - og det vil desværre gøre livet endnu sværere for de bysamfund, der forsøger at gøre sig attraktive med handelsgader og liv i centrum.

Det gælder ikke kun i Fredensborg. Se blot på gågaden og Slotsarkaderne i Hillerød. Der er i forvejen ledige butikslokaler. Jeg tror ikke på, at et Hillerød Storcenter vil være uden betydning for handlen i centrum af Hillerød. Tværtimod!

Men er det ikke en udvikling, der har været på gang i årevis. Og som er umulig at ændre på - kunne man måske indvende? Jo - er svaret. Hvis man er ligeglad. Ligeglad med hvordan samfundet og bymiljøerne udvikler sig. Som politiker og borgmester er jeg ikke ligeglad. Jeg er ikke ligeglad med, hvordan detailhandlen har det i Fredensborg Kommune. Jeg er ikke ligeglad med hvilke og hvor mange butikker storcenteret vil drive i døden i Fredensborg.

Jeg ønsker et blomstrende butiksliv, der kan være med til at gøre vores bysamfund endnu mere attraktive. Jeg ønsker at fremtidssikre byerne med liv, indkøbsmuligheder og sjæl.

Jeg ønsker byer, hvor folk kan lide at bo og leve.

Derfor handler mit og Fredensborg Kommunes modstand og veto mod Hillerød Storcenter om meget mere end blot tal og procenter. Vores veto handler om mennesker.

Det handler om at beskytte dem, der allerede bor i vores byer og som ønsker, at der fortsat skal være et varieret udbud af nære indkøbsmuligheder. Det handler om de mennesker, der driver butikkerne i dag. Blomsterhandleren på gågaden i Fredensborg. Slagteren i Humlebæk. Apotekerudsalget i Kokkedal. Eller tøjmanden i Nivå.

Og det handler om at sikre, at de mennesker der i dag går med planer om at flytte til Fredensborg Kommune - også har lyst til det i morgen.

De menneskelige konsekvenser af Hillerød Storcenter er simpelt hen for store til at vi blot kan være ligeglade. De menneskelige konsekvenser af Hillerød Storcenter er desuden for store til at man bør gennemføre planerne med så snævert et flertal i Hillerød Byråd, som tilfældet er, med 14 for - og 13 imod. Derfor siger Fredensborg Kommune NEJ og nedlægger veto.