Nye boliger må vente på ny plan

Holbæk Kommune vedtog i april i år en lokalplan, der ændrede anvendelsen af et område ved Torpet i Holbæk til boliger i stedet for kontorerhverv.

Alligevel kommer der til at gå nogle måneder, før opførelsen af de nye huse kan begynde. Det skyldes, at Holbæk Kommune har valgt at genoptage afgørelsen, efter at der er indgivet en klage over lokalplanen til Natur- og Miljøklagenævnet i forbindelse.

I stedet for at vente på en afgørelse fra nævnet har kommunen nu sendt et nyt forslag til en lokalplan i høring frem til den 17. november. Her er området indskrænket fra cirka 20.000 kvadratmeter til cirka 18.500 kvadratmeter.

Det ene af to områder, der er taget ud af det nye lokalplanforslag er et mindre areal på den østlige side af Torpet, som i den oprindelige lokalplan fra 2006 var udlagt til et fælleshus.

Det andet område, der er taget ud, ligger i den sydlige ende af Torpet, ved Brynet. Det var i 2006-lokalplanen, udlagt til restaurant.

Ifølge det nye forslag til en lokalplan vil der være plads til otte enfamiliehuse i den nordlige ende af området. I den sydlige ende vil det være muligt at opføre 15-25 rækkehuse, hvilket er fem færre end i den tidligere lokalplan.

Arealet er ejet af Holbæk Kommune, som har overladt arbejdet med at sælge grundene til Nybolig Holbæk. Ved en budrunde med udløb for en måned siden kom der et halvt hundrede bud på grundene.

På grund af udsættelsen af overtagelsen som følge af, at der skal vedtages en ny lokalplan kan tilbudsgiverne trække deres bud tilbage.

Der kører 11.000-15.000 biler på Stenhusvej i døgnet. For at overholde Miljøstyrelsens grænseværdier er det derfor en del af lokalplanen, at der skal etableres en støjvold mod Stenhusvej. Det meste af volden er etableret, mens det sidste i den sydlige ende mangler.