SF kæmper for de svageste

/

Glæder sig over sociale tiltag i budgetaftalen

-SF er tilfreds med, at Gladsaxes gode økonomi ikke klattes væk på skattelettelser til de rigeste, men bruges til at sikre velfærden for de svageste – også i de kommende år, hvor økonomien er mere usikker, konstaterer Susanne Palsig og Serdal Benli fra SFs byrådsgruppe.

-I SF støtter vi helhjertet op om de mange tiltag fra borgmesteren: En tidlig indsats for udsatte børn og deres familier. Et bredt samarbejde om forebyggelse og sundhedsfremme i et samlet sundhedscenter. En forstærket indsats for at få unge i beskæftigelse, og en ekstra indsats for et værdigt liv for ældre.

For SF er det væsentligt, at de familier, som rammes af regeringens kontanthjælpsloft, 225-timers reglen og overgang til integrationsydelse, bliver hjulpet, så de ikke sættes ud af deres bolig. Budgetaftalen afsætter en god pulje hertil.

Folk, som flygter fra krig, tortur og undertrykkelse, skal vi tage hånd om uanset hvad. Og det er sikret fremover med budgetaftalen.

På miljøfronten er afsat midler til fortsat CO2-reduktion, trafiksikkerhed og fremme af cyklisme, samt en pulje til at styrke mindre start-up virksomheder i banebrydende grønne projekter.

SF var med til at sikre, at reduktion af dagtilbuddenes åbningstid blev taget af bordet, og at fagudvalgene fremover har midler til at sætte mindre tiltag i gang. Og vi er også tilfredse med en aftale om tidssvarende idrætsfaciliteter på Gladsaxe Skole.