Formand: Birkerød har brug for udvikling

Bycentrene overalt i landet er pressede af øget internethandel, centrering af handlen i større varehuse og en generel større konkurrence om kunderne.

I Birkerød Hovedgade har dette også været tydeligt, og Bycenterudvalget har derfor bedt det jyske arkitektfirma, Hune og Elkjær, om at komme udefra med friske øjne og komme med et oplæg til, hvordan Birkerød Bymidte eventuelt kan udvikles via byfortætning, så den bliver mere tidssvarende.

Arkitektfirmaets tanker blev præsenteret for ejendomsejerne og forretningerne i Birkerød Hovedgade i slutningen af august, og i mandags var turen så kommet til gadens foreninger og byens borgere. Efterfølgende sagde formanden for Bycenterudvalget, Erik Mollerup (V) til Frederiksborg Amts Avis:

- Jeg er rigtig glad for, at godt 100 borgere mødte op til mødet mandag aften og på engageret vis bidrog med mange spørgsmål og synspunkter. Overordnet hørte jeg en tilfredshed med, at der er taget initiativ til at arbejde med udviklingen af Birkerød Bymidte, og flere tilkendegav ros til såvel initiativet som til oplægget, lyder det fra Erik Mollerup.

Han medgiver dog også, at især blandt byens ældre borgere blev udtrykt bekymring for at byen skal blive for tillukket.

- Nogle af bekymringerne er drevet af det eksisterende Føtex-byggeri, mens andre er drevet af, at der vil blive mangel på p-pladser, hvis der byfortættes og bygges nyt. På mødet kom der flere gode input, som vi nu skal arbejde videre med. Der blev udtrykt bekymringer, som vi skal analysere videre på, og der blev sendt tydelige signaler om forhold, som der bestemt ikke skal arbejdes videre med på den måde, som arkitekternes skitser lagde op til, siger Erik Mollerup.

Bycenterudvalget vil nu samle op på de to holdte møder og derfra fortsætte drøftelserne med de relevante interessenter - altså ejendomsejerne, butikkerne, foreningerne og menighedsrådet.

- Da der er tale om de langsigtede muligheder, er der ingen hast, men brug for dialog og en god modningsproces. Det er en proces, som jeg glæder mig over, at vi nu har fået sat i gang.

Interesserede kan se alle tegninger og skitser fra arkitektfirmaet på Rudersdal Kommunes hjemmeside - under Bycenterudvalget dagsorden for den 17. august.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag