Børn skal opleve kunst

KUNSTkammerater handler om elevers møde med kunsten, museer og kunstnere.

Fra 26. september til 29. november er KUNSTkammerater på spil på Kulturregion Midt- og Vestsjællands tre kunstmuseer: Museet for Samtidskunst, Odsherreds Kunstmuseum og Sorø Kunstmuseum.

Alle grundskoler i kulturregionen er inviteret til forløbet »Detalje og Helhed«, som er ledet af billedkunstner, Astrid Randrup.

Sorø Kunstmuseum skal du i dette tilfælde besøge 14.-29. november, hvor der er få pladser tilbage på workshoppen.

Målet er at opbygge en langsigtet relation mellem skoler og museer på tværs af kommunegrænser og at imødekomme skolereformens behov og krav om understøttende læring samt åben skole.