Var det støjafhjælpning eller rent provenu til kommunen?

Af Peter Lange, Bybækpark 51, 3520 Farum

Nu er det ved at være nogle år siden at støjvolden, der løber fra Paltholmpark til Nygårdspark blev etableret. Det må siges at det har haft den modsatte effekt end den, af Furesø kommune, lovede. Støjen er forøget ganske kraftigt og gør det, ret tit, nærmest umuligt at føre en samtale når vi sidder i vores have. Jeg vil meget gerne opfordre Furesø Kommune til at foretage en ny støjmåling hvor det kan dokumenteres hvilken effekt støjvolden har givet. Måleudstyret må gerne etableres i vores have. 

Der bør jo være økonomisk mulighed for en efterfølgende støjmåling da Furesø Kommune fik i omegnen af 6 mill. i provenu på at aftage jorden der blev brugt til etableringen. Og når det så viser sig, at vi som beboere langs med støjvolden har ret, så er der jo stadig økonomisk mulighed for at etablere en decideret støj dæmpning langs med støjvolden ud til Hillerødmotorvejen. En del af provenuet er jo heller ikke blevet brugt til at beplante støjvolden, i øvrigt lovet af kommunen. Den ligner stadig noget som kommunen ikke kan være bekendt, især for de beboere der har direkte "udsigt" til støjvolden. Til trods for flere henvendelser, vedr. ovenstående, får jeg kun tilbagemeldinger hvis borgmesteren sættes cc. Bekymrende at vi som borgere ikke tages seriøst og der ikke er nogen opfølgning på et så stort projekt, som har berørt så mange beboere.

Lad os sammen ligge pres på Furesø Kommune for at få løst vores støjhelvede.