Fremkommelighed for busser - ikke for ældre

Knud Johnsen, Sven Frøik, medlemmer af ældrerådet

Med nedlæggelsen af linje 5A-stoppestederne ved Degnemose Allé og Bavnevangen på Frederikssundsvej i Brønshøj er både Overborgmesteren og Borgerrepræsentationen tilsyneladende lige glade med de gamle og de ensomme der bor i området. På trods af at Ældrerådets vedtægter, §2 stk.3 som er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. april 2016, bestemmer at: ”Borgerrepræsentationen skal høre Ældrerådet om alle forslag der vedrører de ældre” har de ikke hørt ældrerådet i sagen om nedlæggelsen af disse to stoppesteder. Når de påstår, at Ældrerådet er hørt, er det ikke rigtigt. Vi har ikke kendskab til, eller set noget høringssvar. Der er her tale om en overtrædelse af forvaltningsloven.

Ældrerådet modtog den 29. marts 2016 en henvendelse fra den lokale initiativgruppe mod nedlæggelsen af stoppestederne. Det fremgår af henvendelsen, at nedlæggelsen af stoppestederne har omfattende konsekvenser for områdets mange ældre borgere, idet de har fået betydeligt længere til en bus. Dermed oplever de en markant indskrænkning i forhold til deres tilgængelighed og mulighed for at komme rundt i såvel lokalområdet som det øvrige København.

Nedlæggelsen rammer plejehjemmet Louise Marie, to store AAB-afdelinger, to store parcelhusområder, lægecenter og tandlægeklinik der er beliggende ved Degnemose Allé og Bavnevangen. Initiativgruppen har fået stor opbakning fra de ovennævnte samt fra mange borgere i området.

Overborgmesteren svarer, at en enig Borgerrepræsentation her besluttet at skabe bedre fremkommelighed for Busserne på Frederikssundsvej. Hensynet til ældre borgeres mulighed for at kunne komme omkring, særligt de der har nedsat mobilitet og bruger hjælpemidler er fravalgt.

Vi opfordrer Overborgmesteren og de politiske partier i Borgerrepræsentationen til at ændre beslutningen, og genetablere linje 5A-stoppestederne ved Degnemose Allé og Bavnevangen på Frederikssundsvej, sådan at der igen er optimal tilgængelighed for alle borgere i området.