Ny Næstvedvej er en gammel drøm...

Den nye vej tværs gennem Vordingborg over banen, betyder markante ændringer, og til trods for at være det projekt, der har været orienteret mest om til borgerne og har 37 år på bagen, er der stadig mange ubekendte - selv efter seneste borgermøde i onsdags.

 

 

- Jeg glæder mig meget til projektet. Det er en gammel drøm, der har cirka 37 år på bagen. Nogle af de ældre  i afdelingen, kan huske projektet fra 1970?erne, siger vejchef Torben Kelm Danielsen, da han indleder det seneste i rækken af borgermøder og orienteringer om Ny Næstvedvej - eller Valdemargades forlængelse - onsdag aften.

Kantinen på rådhuset er fuld og der må ekstra stole og åbnes en væg, så de godt 70 mennesker kan få indblik i det enorme vejprojekt, der betyder nedrivning af flere bygninger, en ny bro og anlæggelsen af og omlægning af Vordingborg bys mest trafikerede vej.

- Det bliver Vordingborgs mest trafikerede vej. Vi forventer der kommer til at køre over 10.000 bilister i døgnet, siger vejchefen.

Meningen med mødet er, at få afklaret de sidste ting, fortælle nærmere om projektet, og klargøre, at entreprenøren fra MT Højgaard, går ?i jorden? fra 1. marts 2017.

 

Ubekendt

- ?Den tager vi lige en snak om senere? eller ?Det bliver der informeret om på borgermødet den 27.?, er sætninger der går igen, aftenen igennem, når der bliver spurgt til konkrete planer. Meget er tilsyneladende endnu ubekendt, og både Banedanmarks folk og MTH-repræsentanterne, må kigge spørgende på Bjørn Buch, Torben Kelm og resten af kommunens vejafdeling, bår der spørges til de særlige lokale forhold.

Og mange ting, kan heller ikke de, svare på.

- Hvordan ser broen ud?, bliver Algade lukket ned mod stationen?, hvordan kommer cyklister ind på ny Næstvedvej?, hvor høj bliver vejen?

Spørgsmålene er mange, og svarene er noget færre.

Planen for selve vejen er der dog og en række huse er opkøbt, forud for den nye vejføring. Næstvedvej 4 er ved at blive en p-plads, der forhandles med posthuset der skal rives ned, og Boulevarden en 9 og 12 er købt og ryger snart. Husene på Jernbanegade, ser ikke ud til at miste det store baghaveareal - men de får en ny vej.

Blandt dem med front mod Algade, er MC-værkstedet blandt dem, der mister en del af deres bygning ude bagtil. De havde advokaten med, og der er forhandlinger i gang flere steder. Det koster ejendomme og grunde, når man vil lave en vej der skærer tværs gennem midtbyen. 

 

Kan ikke undgå støj

Og det bliver anderledes. Især for beboerne på Jernbanegade, der får en af byens mest trafikerede veje i baghaven - og formetlig en del støj?

- Det kan måske lyde hårdt, men der er det svært at undgå støj, når man bor midt i byen, påpegede Torben Kelm. Hans afdeling har gennem forløbet gjort en del for at informere, siden vejprojektet begyndte at blive konkret i slutningen af 2012, fordi Banedanmark alligevel skulle hæve jernbanebroen. Kørstrømmen til de hurtige tog, kræver nemlig en meter mere end de gamle tog.

På mødet blev den kommende lokalplans-plan fremlagt, hvor man håber at det kan  blive lidt grønt, ligesom der blev fremlagt lidt om det samlede Ringsted-Femernprojekt, hvor MT Højgaard bygger broer for en lille halv milliard. Ny Næstvedvej  er ?en lille del?.

Den lille del tager dog yderligere fart, når der bliver ekspropriationsmøde den 4. oktober, hvor Banedanmarks folk, kigger på nogle af de berørte steder.

- Og de direkte berørte har modtaget materialet, siger Lars Pedersen, fra Banedanmark, der dog ikke kunne garantere, at de der ikke har modtaget materiale, ikke ville blive berørt - om end mange først rammes om  flere år, og derfor ikke er inddraget endnu.

 

Næstvedvej spærret

Tilgengæld kunne de sige at pendler-parkeringen ved stationen forsvinder.

- Men det skal være skidt, før det bliver godt, lød det opmuntrende, og det blev gentaget, da det blev fremført at Næstvedvejstykket og broen bliver spærret, mens det hele bliver pillet ned.

Det blev dog gjort klart, at det ikke bliver samtidig med broarbejdet over Orevej ved i Masnedsund, som flere af de aktive Masnedø-boere var bekymrede for.

Bekymring lød også fra Per Hermansen, i forhold til de bløde trafikanter, der får det svært i byggeperioden, og spurgte til hensynet til dem.

Det bliver overvejet.

Til gengæld kan de glæde sig over at udkørslen fra Kuskevej ud på Næstvedvej bliver lysreguleret, mens det farlige kryds og området ud mod Chr. Richardtsvej og uddannelsescenteret,  hvor der har været flere ulykker på det seneste, er noget der vil blive ?kigget på?.

Med hensyen til byggeriet, så lovede MT Højgaard, ifølge Kasper Ulslev, der respræsenterede dem, at deres kerneværdier er ?respekt, samarbejde og professionalisme?, ligesom han gjorde klart at de arbejder for et bedre samfund. Han lovede desuden dialog og at folk bare kan kigge forbi, når de får deres byggehovedkvarter nede ved stationen. Hele området bliver dog hegnet ind.

Han præsenterede desuden tidsplanen og forventer en stor kran i april/maj, mens projektet har officiel byggestart 1. marts 2017. Broen støbes omkring juni, og ligger en måned inden den får en epoxymembran i september. Det bliver så i januar 2018 at den gamle bro ryger ned og fra den 4. til den 24. januar er der hvor Næstvedvej helt lukket ind mod byen.

Der vil i øvrigt også være perioder  hvor toget at lukket ned og erstattes af togbusser.

Kasper Ulslev kunne fortælle om broens udseende og lovede den blev flot.

- Det bliver en trefagsbro, med spændliner. Den er relativt slank og der er ingen store kantbjælker, påpegede han. Desudne skal den holde 120 år - omend mebranen skal udskiftet efter 50 år. En treprenøren har 13 måneder til af færdiggøre det.

 

Ubesvaret

Blandt de ubesvarede spørgsmål står stadig hvordan en højdeforskel på en meter til den nye vej, ved Aarsleffsgade vil påvirke, ligesom der flere gange blev spurgt til stykket mellem Algade fra Boulevarden til Næstvedvej/Marienbergvej mod stationen.

- Lukker Algade ved Næstvedvej, spurgte Jens O. Jensen.

- Det er ikke endeligt besluttet, lød svaret fra Torben Kelm.