Gå en tur rundt om Søllerød Sø inden de sidste forhandlinger om budgettet

Kære V- og S-medlemmer i Rudersdal kommunalbestyrelse, som endnu ikke har besluttet at opgive triatlonruten, gå jer en tur rundt om Søllerød Sø inden de sidste forhandlinger om budgettet for 2017.

På den tur, der kun tager en lille halv time, vil I opleve en af kommunens fineste naturperler. Forestil jer så, at roen omkring søen pludselig bliver afbrudt af ivrige atleter, der kaster sig i søen og i høj fart løber eller cykler på stierne. Fuglene i søen bliver forskræmte og larmen og færdsel vil være til gene for de mange, der nyder at færdes omkring søen.

Gå også helt ned til søen og se, hvor grøn eller brun vandet er. Det er ikke vandkvalitet, som en landets rigeste kommuner kan være bekendt.

"Så hvorfor skal vi egentlig gennemføre dette projekt (triatlonruten i Søllerød Sø), når rigtig mange borgere ikke ønsker det." Det spørgsmål stillede det radikale medlem af kommunalbestyrelsen Court Møller i Rudersdalavis den 13. september.

Det er et rigtig godt spørgsmål, og det bør være oplagt for alle i kommunalbestyrelsen - også V og S - at slutte op om det forslag Court Møller stiller i forbindelse med budget 2017, at triatlonruten ikke gennemføres, og at de knap 500.000 kr. I stedet tilbageføres til den slunkne kommunale kasse.

Blandt de mange borgere, som ikke ønsker triatlonruten, er der mange, der færdes omkring søen eller bor tæt ved, og som frygter den uro, som svømning og færdsel på veje stier kan medføre af gene for dyrelivet og for de, der foretrækker at færdes i rolige omgivelser. Men heller ikke de atleter, der dyrker triatlon, ønsker at gøre der i Søllerød Sø. Kommunen har i stedet haft skolebørn og motionister i tankerne som brugere af ruten. Men i bedste fald kan det kun lade sig gøre nogle få dage i sæsonen på grund af algeopblomstring, som kan være risikable for svømmere.

Miljø- og Teknikudvalget har også i en nylig plan for miljøindsatsen i kommunens søer slået fast, at vandkvaliteten i Søllerød Sø er "ikke acceptabel". Det skyldes især en stor mængde fosfor på søbunden som resultat af mange års spildevandsbelastning, men også kloakoverløb.

Med så ringe vandkvalitet er det ikke ansvarligt at etablere et anlæg, der skal lokke motionister og skolebørn til sportssvømning i søen.

De 500.000 kr., som kan tilbageføres, når triatlonruten opgives, vil gøre meget bedre gavn andre steder i disse sparetider. Nærliggende vil det være, at beløbet kunne bidrage til den oprensning af Søllerød Sø, som er helt nødvendig, og som kommunen er ved at undersøge muligheden for. Det er et projekt, som givet vil være dyrt, og hvor et ekstra bidrag sikkert kan gøre god nytte. Det vil være til glæde for alle, der færdes omkring søen, og ikke mindst vil en ren sø være til glæde for vores efterkommere.