Svar på spørgsmål om Trommebio

Kirsten Hink stiller i Ugebladet en række relevante spørgsmål om planlægningen af Trommebio og kommunalbestyrelsens oplysningsniveau.

Fra Venstres side vil vi gerne hjælpe med at besvare et par af spørgsmålene, idet Venstre primo 2014 i flere omgange var i kontakt med Kulturministeriet om ændringen af lovgivningen og bekendtgørelsen på området. Alle vidste derfor, at lovændringer var på vej, og det indgik i beslutningsgrundlaget. Hvad ikke alle vidste var, at huslejen skulle indregnes i budgetmodellen.

Det indgik således ikke i businesscasen for biografen, som var fremlagt på kommunalbestyrelsesmødet ultimo april 2014. Efter kommunalbestyrelsesmødet bekræftede Kulturministeriet over for Venstre, at disse udgifter skulle indgå i regnskabet, hvilket borgmester og administration meddelte os også var deres plan.

Det ændrer ikke på, at kommunalbestyrelsens beslutning blev truffet uden kendskab til de konkrete huslejeudgifter, som presser driftsøkonomien i projektet yderligere. Dertil kommer, at det fortsat er uafklaret, om det er lovligt at leje salene i Trommen ud til en (billig) pris til biograf og en anden (dyrere) til borgerne.