Fårene bliver, fyringer på plejehjem

Godt 2,8 milliarder skattekroner får ben at gå på i det kommende år, efter et flertal i byrådet er blevet enige om et budgetforlig. Nedenfor er der valgt et par af pindene ud.

Skatteprocenten er uændret til næste år. Flertallet beholder en skatteprocent på 25,6. Også antallet af byrådsmedlemmer forbliver det samme, nemlig 27. Et af forslagene i budgetudkastet var, at der skulle være op til seks færre byrådsmedlemmer. Det havde givet en besparelse på 500.000 kroner. Der er også fundet penge til livestreaming af byrådsmøder.

Det såkaldte Town Center Management (TCM) får kommunale kroner i ryggen. Der bliver sat en halv million af fra næste år, 750.000 i 2018 og året efter en million. Politikerne har skrevet i teksten, at bidrag fra ejendomsejerne, cityforeningen, de handlende og de liberale erhverv skal stige i samme takt som forudsætning. Derudover skal der inden 2019 og 2020 evalueres, og blandt andet omsætningen skal være steget.

Antallet af ansatte på plejehjemmene går ned. Flertallet har besluttet, at der skal spares 500.000 kroner på løn i 2017 og to millioner fra 2018 og frem. Derudover nedlægges ordningen med "spisevenner", og der kommer også øget egenbetaling på kørsel til dagcentrene for de ældre. Politikerne fremhæver dog de 8,3 millioner kroner, som Hillerød får af den såkaldte ældremilliard fra staten. Her går der blandt andet penge til ekstra hovedrengøring og forebyttelse af ensomhed hos ældre.

Der bliver ingen ekstra lukkeuge i fritidsordningen HFO eller øget forældrebetaling samme sted. De to ting var et af oplæggene til budgettet, men de er droppet. Også dyrene på Ødammen får lov til at slippe for en aflivning, da de foreslåede besparelser på 115.000 for 2017 og 215.000 kroner i årene frem er taget af bordet. I institutionerne har politikerne fundet 300.000 kroner til håndfrie vandhaner.

Politikerne er enige om at sætte penge af fra år 2018 til et udbudprogram for Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus. Politikerne forventer, at huset får "markant effekt for tilflytning, livskvalitet, trivsel og sundhed" i byen. Frederiksborgcentret kan se frem til 300.000 kroner færre hvert år fremover, Café Slotsbio mister 2.000 kroner, frivilligcentret mister 7.000 og Klaverfabrikken 24.000. Derimod bevares krone til krone-puljen, der blandt andet har medfinansieret "Jazz i Rosenhaven" de sidste par år.

De grønne områder i Hillerød skal passes for 400.000 færre kroner fra næste år. Også vejafmærkningen og trafiksikkerheden må af med penge, begge områder 50.000 kroner årligt. Til gengæld får fårene i Holmene lov til at fortsætte med at æde bjørneklo, og flertallet har også droppet ideen om afgifter på udeservering på Torvet.

Læs mere om budgettet på hillerod.dk/budget