40 millioner kroner til ny institution i Blovstrød

Budgetforligspartierne offentliggjorde mandag morgen Allerød Kommunes budget for det kommende år. Her i kunne man blandt andet læse, at der er afsat 20 millioner kroner i 2017 og 20 millioner kroner i 2018 til en ny institution i Blovstrød. Det er planen, at den skal stå færdig i 2018.

I forliget står der:

"Der er enighed om, at der skal bygges en ny daginstitution i Blovstrød, skal skal stå klar til brug i 2018. Der er ligeledes enighed om, at processen igangsættes i 2017, og at der sker en bred inddragelse af alle interessenter. Der er afsat i alt 40 millioner kroner til dette."

Derudover er der enighed om, at der afhængig af behovet og den faktiske udvikling i Blovstrød, skal afsættes midler til endnu en ny daginstitution i Blovtrød i 2021-2022.