Sygeplejeteam giver færre indlæggelser

I stedet for en hospitalsindlæggelse har borgerne fået hjælp af det specialiserede sygeplejeteam, SHSteamet, der samarbejder på tværs af kommuner, fag og sektorer.

Sidste år oprettede Furesø, Ballerup og Herlev kommuner i samarbejde med Herlev Gentofte Hospital og de praktiserende læger det specialiserede sygeplejeteam, SHS-teamet.

Sygeplejerskerne kan rykke hurtigt ud efter henvendelse fra egen læge, hospital eller kommunalt sundhedspersonale. Over 200 borgere i Furesø Kommune har indtil nu fået hjælp af teamet. Det er til stor glæde og gavn for de berørte borgere og deres pårørende. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Formand for Furesø Kommunes Social- og Sundhedsudvalg, Susanne Mortensen (K), glæder sig over succesen og borgernes tilfredshed.

- SHS-teamet styrker det nære sundhedsvæsen og spiller en afgørende rolle i vores indsats for at skabe bedre borgerforløb og mere tryghed hos de berørte borgere og deres pårørende, forklarer Susanne Mortensen og fortsætter:

- Teamet har øget muligheden for at udrede og behandle borgere i eget hjem. Det sker ofte i samarbejde med den praktiserende læge. Det gode og tillidsfulde samarbejde, vi har oplevet med lægerne, er klart en af nøglerne til successen.

Furesø Kommune hæfter sig i første omgang mere ved de menneskelige gevinster og ikke så meget de økonomiske af slagsen. SHS-teamet har haft både etableringsomkostninger og driftsudgifter, så regnestykket går nogenlunde lige op, når det gælder besparelser og udgifter. Men på sigt vurderer kommunen, at SHS-teamet også vil give økonomisk gevinst.