En skolepædagogs bekendelser

Rudersdal kommunes seneste budgetoplæg indeholder besparelser på 377 millioner kroner, for perioden 2017-2020. Besparelserne vil blandt andet ramme folkeskolen. Som skolepædagog bliver jeg bekymret for endnu flere besparelser på vores børns vegne.

De fleste forældre kan nok skrive under på, at det vigtigste for dem er deres børn. Heri ligger vel også ønsket om den bedst mulige skolegang. En skolegang hvor der bliver taget højde for, at give vores børn optimale læringsmuligheder og sociale kompetencer.

For nylig oplevede jeg en konflikt i et frikvarter mellem Anthon, Christoffer og Danny. De var kommet op at slås. Det så umiddelbart ud som om, det kun var Anthon der var skyld i konflikten. Anthon mente selv, det var Christoffer og Danny, der var skyld i konflikten, og de mente modsat at det var Anthon. Jeg gik hen til Anthon. Her startede et større detektivarbejde i min dialog med Anthon.

Anthon forklarede, at de alle tre havde leget en leg sammen. Han havde en hel klar forståelse af, hvordan denne leg skulle leges. Det viste sig, at den forståelse ikke stemte overens med Christoffer og Dannys.

Efter mit detektivarbejde og med min faglige pædagogbaggrund, kunne Anthon, Christoffer, Danny og jeg løse konflikten i fællesskab. Jeg formåede at være anerkendende i min tilgang til drengene, og vi løste konflikten sammen, uden nogle af drengene følte sig som den skyldige. Vi fik sammen styr på legereglerne, og de genoptog den med det samme i fællesskab.

Konfliktløsning og at arbejde med relationer er en vigtig del af pædagogens rolle i skolen, og bringes i spil når vi arbejder med trivsel og inklusion.

Ligeledes supplerer lærere og pædagoger hinanden rigtigt godt i arbejdet med børnene. Ved at have pædagoger i skolen, bliver det tværfaglige samspil og arbejdet mellem lærer og pædagoger fremmet. Igennem samspillet bliver der større mulighed for at understøtte udviklingen af de gode læringsfællesskaber, der fremmer børns trivsel og læring.

Hvis vi skal bibeholde muligheden for optimal læring for børn i Rudersdal kommunes folkeskoler, skal tankerne om besparelser droppes fra politikkernes side, for det er vores børn der vil mærke konsekvensen.