Forældre kritiske overfor budgetforslag

Børneforældrene var rigt repræsenteret, da borgmester Jørgen Johansen på et borgermøde osdag aften præsenterede sit forslag til et budget for 2017. Og da der blev åbnet op for spørgsmål, viste det sig, at der var mange af dem, som ikke synes, der er den rette balance i borgmesterens forslag. Det har ellers fået overskriften »fælles udvikling i balance«.

- Jeg er noget skuffet over, at investeringerne i vores skoler begrænser sig til fem millioner om året. Det rækker jo ingen steder. Og det i en tid, hvor vi har et akut behov på skolerne, især for nye læringsmiljøer, sagde Mette Thrane, der er formand for skolebestyrelsen på Kratbjergskolen.

Dertil svarede borgmesteren, at det måske er et af de steder i budgettet, hvor man kan gøre noget, fordi han har sat 20 millioner kroner af til afvikling af gæld. En post der godt kan ændres på.

En anden forældre-formand, Christian Kaltoft fra Blovstrød Børnehus, noterede sig med tilfredshed, at man vil bygge et nyt børnehus i området, men synes dog ikke, at det skal udskydes helt til 2019-20.

- Allerede nu ved vi, at der er 38 flere børn i Blovstrød, end hvad der er pladser til. Så jeg synes, man skal komme i gang nu. Det haster faktisk.

I den sammenhæng undrede Miki Dam Larsen (S) sig over, at det nye dagtilbud i Blovstrød er afhængigt af indtægter fra jordsalg, mens anlæg som dryland, tennishal og varmtvandsbassin er sikret finansiering.