Klimasikring og den skønne udsigt

En af det kommende års fokusområder bliver uden tvivl klimasikringen af kysten.

- Det er et projekt der vil gribe afgørende ind i den højt skattede strand. Hvor meget kommer det til at betyde for udsyn? Hvordan kommer sluser ved åernes udløb til at skæmme og hvor høje bliver de? Din mening vil vi gerne høre mere om - både generelt og i specifikke sager. Den er af afgørende betydning for arbejdet for en mangfoldig natur i et smukt og varieret landskab ved såvel kyst som inde i landet.

Det fortæller formand Jens Garde som oplæg til årsmødet i Danmarks Naturfredningsforening Solrød tirsdag 11. oktober klokken 19 i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter.

- Er du interesseret i at være med i det daglige arbejde, skal du være velkommen i bestyrelsen. Har du blot interesse i enkelte sager, er du velkommen til det. Har du ikke tid er det helt okay.

Årsmødet afholdes efter gældende vedtægter med bl.a. aflæggelse af bestyrelsens årsrapport og valg til bestyrelsen.