Vandet får lov at løbe frit

Snart løber vandet i hele Tude Å-systemet i Slagelse Kommune frit uden menneskeskabte forhindringer. Det sker, når en entreprenør river et betonbygværk ved Skidenrendens udløb i Tude Å nær Havrebjerg ned. Derefter er der fri passage for vandet i alle kommunens 250 kilometer offentlige vandløb.

Vandet er tidligere typisk blevet stemmet op ved møller og ved dambrug.

- En betonmur er svær at passere. Det er jo næsten en fuld spærring, så smådyr og fisk ikke kan spredes. Samtidig betyder spærringen, at vandet flyder langsomt. Det giver problemer med iltsvind, ligesom der samles sand og mudder på bunden, hvor dyrene skal leve. Inden selve betonen rives ned, lægger vi en ny bund, forklarer biolog i kommunen, Lars Gaarn.

De hidtidige restaurerings-projekter har resulteret i flere smådyr i vandløbene. Til glæde for ikke mindst lystfiskerne er der kommet flere havørreder, og det er vel at mærke sket, uden at det er gået ud over afvandingen fra markerne.

At indsatsen hjælper, kan også aflæses i den officiele klassifikation af vandløbene, hvor flere nu går ind i kategorien »Ret svagt forurenet« eller »Praktisk taget uforurenet«.