Ny stationsplads

TRAFIK Nogle gange kan det betale sig at være langsom på aftrækkeren. Halsnæs Kommune havde oprindeligt afsat 500.000 kr. til at forbedre forholdene på Frederiksværk Station, men da Regionen ikke efterkom ønsket om en hurtigbus, blev pengene liggende i kommunekassen.

Nu er Region Hovedstaden vendt tilbage med et projekt til en omfattende ombygning af området ved Frederiksværk Station. Pris: 8 mio. kroner.

Det bedste er, at projektet er fuldt finansieret. Trafik- og Byggestyrelsen bidrager med 4 mio. kroner, mens Regionen selv lægger 4 mio. kroner. Det eneste Halsnæs Kommune skal bidrage med er 250.000 kr. til projektledelse.

Mon ikke byrødderne på næste møde siger ja tak til projektet, bevilger de 250.000 kr., og lader de resterende 250.000 kr. tilflyde kassebeholdningen.

Den nuværende busterminal er placeret et stykke væk fra stationen, og den gennemkørende linje 320R (Helsinge- Frederiksværk-Frederikssund) må køre en omvej for at vende. Det giver 4-6 minutters ekstra køretid.

Ved at lave en ny busterminal lige ved stationsbygningen opnås kortere køretid for busserne, og kortere vej at gå for passagerer, som skal skifte mellem tog og bus.

Planen er at genåbne Classensgade til stationspladsen, således at busserne kan køre til og fra Stationspladsen i begge retninger.

Især passagerer, som benytter bybussen (linje 391), vil opleve en forbedring. I dag har bybussen nemlig terminal ved Godthåbsvej ca. 250 meter fra stationen.

Samtidig med disse forbedringer for passagererne vil der ske en forskønnelse af stationspladsen i tråd med intentionerne i Stålsat By.

Projektet indebærer, at 20 af de nuværende 45 parkeringspladser nedlægges, til gengæld kan etableres 84 nye pladser på det areal, som i dag er busterminal. Altså i alt 109 p-pladser - det er mere end en fordobling i forhold til i dag.

Også cykelparkeringen opgraderes. Antallet af cykelpladser øges med 122 til 318. Og 168 af disse vil være overdækkede.

Det ventes, at stationsprojektet vil gøre den kollektive trafik i området mere attraktiv og få flere til at vælge bus og tog.

Trafik- og Byggestyrelsen forventer, at det daglige passagertal vil stige med 142. Især ventes at flere vil vælge at bruge busserne 320R og 391.

Ombygningen af stationspladsen er et samarbejdsprojekt mellem Halsnæs Kommune, Movia, Lokaltog og Region Hovedstaden.

Det forventes, at den ny stationsplads kan indvies i januar 2018.