Sammenbrud i budgetforhandlingerne

Så er det sket igen, den røde del af byrådet har fremlagt forslag til det kommende budget for næste år, der igen afspejler en total mangel på respekt for borgernes penge, eller for det erhvervsliv, der skal være med til at drive Hillerød og omegn, og derved sikre, at de tvangsinddrevne kommunale skattepenge kommer til at gå til fornuftige formål.

Borgerne i Hillerød skal her huske på, at det kommunale embedsværk, sammen med den røde del af byrådet har misligholdt kommunes bygninger i en sådan grad, at der nu kræves kr. ca. 800 mill. for at blot foretage en renovering så det nogenlunde kan forsvares og ikke forfalder totalt. Tilsvarende sagde rapporten her, at hvis ikke der blev afsat penge til renovering, ville dette beløb indenfor 5 år stige til kr. 1.2 mia. Dvs. at de ikke har været i stand til at sikre de fornødne penge til vedligeholdelsen af de offentlige bygninger, men at de i stedet brugt pengene til alt andet muligt tant og fjas.

Og dertil kommer så den samme slendrian mht. veje og kloaker, alt i alt svimlende tal for skatteyderne.

De ansvarlige partier, V, DF og LA, valgte fornuftigt nok at forlade budgetforhandlingerne, da disse forhandlinger mistede jordfæstet i forhold til almindelig redelighed.

Det har nu igennem nogle år vist sig, at det er det kommunale embedsværk, der helt og holdent styrer den røde blok, der ikke er i stand til at gennemskue det mange vidtløftige forslag om hvad skatte kronerne skal gå til. De røde partier, der sidder i byrådet, glemmer fuldstændigt, at det er byrådet, der bestemmer, og at embedsværket, kun er en stabsfunktion til byrådet.

Det er på tide, at disse Proletariatets diktaturs repræsentanter her ved kommunens ansatte ledelse, der benytter den røde blok som marionetter, bliver sat på plads, men det evner denne del af byrådet desværre ikke, her kan kun det kommende kommunalvalg i 2017 hjælpe, hvis fordelingen af medlemmer i byrådet bliver anderledes rationel, så den økonomiske snusfornuft igen kan komme på banen.

Det mest rystende i den forbindelse er, at de konservative igen har valgt det borgerlige fra, og stik imod partiets holdning og partiprogram, og bliver i armene på de røde, formentlig blot for at klamre sig til borgmester posten. Det bliver formentlig/forhåbentlig straffet hårdt ved kommune valget, hvor de rigtige konservative kræfter træder i karakter.