Fremgang i Terslev

Steen Petersen, <newline/>Medlem af Faxe Byråd og E.ON Varmes bestyrelse for Dansk Folkeparti, Jernbanegade 23 E, 4690 Haslev

Det ser virkelig ud til, at lykken tilsmiler borgerne i Terslev. I begyndelsen af 2016 begyndte E.ON byggeriet af den nye Biokedel, som gjorde/gør det muligt at sænke varmeprisen til næsten det halve. Dermed er års kamp afsluttet med held.

Tirsdag, den 30. august holdt uddannelsesudvalget det månedlige møde på Terslev skole, hvor der igen var glædelige nyheder på dagsordenen. Under pkt. 61 besluttede udvalget at udvide vuggestuen og alle dens aktiviteter på Terslev Skole. Der bliver nemlig født flere børn i Terslev. Prognosen for 2015 sagde 14 børn, men der er blevet født 26.

Undertegnede, som også er medlem af udvalget, vil derfor genoptage arbejdet for at få en lokalplan for den gamle boldbane ved Årløsevej, hvor der kan bygges ca. 12 - 14 gode parcelhuse til nye borgere.

Under kampen for lavere varmepriser, var der mange, der sagde, at Terslev først ville blomstre, når dette problem blev løst. Nu er det løst, og derfor vil jeg opfordre Byrådet til at gennemføre lokalplanen, så der kan komme yderligere gang i udviklingen. Endelig vil jeg opfordre alle borgere til at komme til indvielsen af Biokedlen den 27. september på Terslev kraftvarmeværk.