Halplan med usikkerheder

IDRÆTSINVESTERING Frederiksværk Hallen skal have en gennemgribende renovering. Der er afsat 7,4 mio. kroner til formålet.

Til projektet har Halsnæs Kommune valgt Tegnestuen Møllestræde, Hilerød, som bygherrerådgiver.

Denne rådgiver har nu kigget på projektet og er nået frem til nogle noget andre priser og løsninger, end der var lagt op til.

F.eks. mener rådgiveren, at det vil blive dyrere at lægge nyt halgulv, mens en renovering af omklædningsrummene vil blive billigere.

I stedet for springgrav i hallen foreslår rådgiveren at etablere en selvstændig gymnastiksal med springgrav.

Nye tilskuerfaciliteter foreslås etableret som balkonløsning, mens det nedsænkede loft, som skulle give mindre energiudgifter, bliver 'skudt ned', da rådgiveren ikke mener at hallens konstruktion kan bære et nedhængt loft.

Den samlede pris på 7,4 mio. kroner er der dog nogenlunde enighed om.

De mange usikkerheder og forskelle, i forhold til det oprindelige forslag, får nu Halsnæs Kommune til at revurdere projektet.

Det overvejes således at få en vurdering fra en anden bygherrerådgiver - herunder forslag til alternative løsninger for energioptimering.

For ikke at forsinke projektet mere end højst nødvendigt indstiller Direktionen, at Udvalget for Sundhed og Kultur giver administration mandat til at træffe beslutning om det endelige projekt.

Projektets planlægsfase vil forsat ske i tæt samarbejde med Halsnæs Idrætsråd samt nuværende og kommende brugere af Frederiksværk Hallen, fremgår det af udvalgets dagsorden.

Sundheds- og Kulturudvalget skal tage stilling til sagen på sit møde torsdag 29. september kl. 17.