Skraldefolk har nedlagt arbejdet

AFFALD Der er ikke blevet hente affald nogen steder i dag onsdag. Her til morgen valgte renovationsfolkene at nedlægge arbejdet, da de er stærkt utilfredse med at Halsnæs Forsyning har opsagt deres lokalaftale til forhandling.

"De må ikke bare nedlægge arbejdet, det er overenskomststridigt," fastslår skraldefolkenes tillidsrepræsentant Bendt Christiansen, som derfor prøver at overtale sine kollegaer til hurtigst muligt at genoptage arbejdet.

Han oplyser, at skraldefolkene frygter for, at de nye arbejdsvilkår vil betyde, at færre skal lave mere. Mere ønsker han ikke at sige.

Der har hidtil, ifølge tillidsrepræsentanten, været 14 fastansatte renovationsarbejdere, men nogle har sagt op på grund af utilfredshed, så i øjeblikket er der 10 fastansatte og afløsere for resten.

"En lokalaftale er blevet opsagt til forhandling, og de frygter at blive ringere stillet. Det vil jeg ikke forholde mig til nu, for arbejdsnedlæggelsen er ikke ifølge drejebogen. Den er overenskomststridig, derfor gælder det om at få folkene i arbejde igen, ellers risikerer de en økonomisk bet i form af en bod," lyder det fra faglig sekretær i 3F, Jarnil Larsen.

Opdateres... Vi arbejder på at få en kommentar fra Halsnæs Forsyning.

Mere fleksibel affaldsordning

Direktør i Halsnæs Forsyning, Jan Hvidfeldt Andersen, fortæller, at Halsnæs Forsyning igennem længere tid har drøftet med skraldemændene at gøre affaldssystemet mere fleksibelt, hvilket er et stort kundeønske.

"Nogen ønsker at få tømt mere, andre mindre. F.eks. bliver det nu muligt i sommerhusene at vælge tømning fra om vinteren. Og tømningen af papir er generelt nedsat fra hver 7. til hver 10. uge, fordi containerne slet ikke var fyldt op."

"Hvis kunderne vælger færre tømninger, så er der færre penge til skraldemændenes lønninger. Vi er samtidig ved at ændre vores ruter, hvilket føre til et ændret antal spande på hver rute. Alt det har vi været i forhandlinger om."

"I går (tirsdag) havde vi så et møde med tillidsmanden og en kollega, hvor vi præsenterede mulighederne for at komme videre. Det orienterede tillidsmanden så skraldefolkene om på et møde her til morgen kl. 5. Og her valgte de altså at nedlægge arbejdet og gå hjem, hvilket vi blev orienteret om kl. 5.45," fortæller Jan Hvidtfeldt Andersen.

Om skraldefolkene genoptager arbejdet torsdag morgen, vides endnu ikke.