Debatten ruller om budgettet

Ingen forhandlinger om budgettet foregår uden meningsudvekslinger, og i år er heller ingen undtagelse. Efter borgmester Jørgen Johansens oplæg til et budget for Allerød har den nuværende opposition kommet ud med deres holdninger til det.

Det er bestemt ikke pæne ord, der kommer fra Nye Borgerlige, Socialdemokraterne, SF, og John Køhler til borgmesterens forslag til budget.

"For Nye Borgerlige er og bliver første prioritet kvalitetslæring til vores skolebørn og det må anses for at være en udhuling af muligheden for kvalitetslæring når fokus med sikkerhed bliver minimeret til fordel for 'laveste fællesnævner'," skriver John Jensen, Nye Borgerlige og fortsætter:

"Alt i alt ser Nye Borgerlige frem til et problematisk forhandlingsforløb, og når borgmesteren så samtidigt ikke afsætter penge til de afledte driftsomkostninger på den del af idrætsinvesteringerne, han har prioriteret - ja, så må det konstateres, at der virkelig er huller i osten."

Pænere er ordene ikke fra John Køhler, der står uden for partierne, men har oprettet Lokallisten Allerød-Sjælsø.

Et kommunalt anlægsbudget skal ruste kommunen til at løse de fremtidige opgaver med høj kvalitet. Det gælder ikke mindst på børne- og skoleområdet som byrådet i enighed har udpeget som det vigtigste for, at sikre en attraktiv kommune der kan tiltrække nye borgere. Men netop på de områder er Allerød udfordret," skriver John Køhler og fortsætter:

"Der er således i år med stor succes etableret en privatskole og en privat daginstitution. Desuden vokser antallet af ældre og flygtninge meget hurtigt. Derfor kan det undre, at borgmesteren og et snævert flertal i byrådet prioriterer kultur og idrætsområdet forud for børn, skoler og ældre. Man kan med rette spørge, om borgmesterens budget skal sikre de konservative et godt valg snarere end at fremtidssikre Allerød kommune?"

Den socialdemokratiske byrådsgruppe er kommet med et samlet svar til borgmesterens oplæg.

"Et moderne børnehus i Blovstrød burde være en selvfølge. Men hvis borgmesterens forslag til kommunens nyt budget bliver til virkelighed, ja så skal både nye og 'gamle' børnefamilier vente fire år, før børnene får et moderne børnehus. Borgmesterens forslag betyder, at nye børnefamilier skal trækkes til Blovstrød med et budskab om, at deres børn formentlig skal passes i Lillerød By, indtil deres nye kommune har prioriteret at bygge i Blovstrød. Det synes vi socialdemokrater ikke lyder som et godt tilbud," skriver socialdemokraterne og fortsætter:

"For at få råd til at investere i børnehuse og skoler, må vi til gengæld vente lidt med andre dejlige, men mindre presserende investeringer. Tennishal, varmtvandsbassin og 'dryland' kan for eksempel vente til, at vi har fået kernevelfærden på plads."

Budgettet betyder helt konkret, at der i en årrække skal passes adskillige Blovstrødbørn i andre dele af kommunen. Samtidigt kan fritidsklubben i Blovstrød se frem til en midlertidig (?) og uønsket skæbne på Blovstrød skole, der kommer til at kæmpe med at finde plads til egne aktiviteter. Borgmesteren mener desuden at såvel dagtilbud og klub kun skal udvikles, såfremt der skaffes penge ved jordsalg," siger byrådsmedlem for SF, Nikolaj Bührmann, og fortsætter:

"Anderledes forholder det sig med idrætsinvesteringer i dryland-faciliteter, tennishal og wellnessbassin placeret ved svømmeklubben. Til disse idrætsinvesteringer er pengene allerede fundet i borgmesterens budget."

Der er budgetseminar i den kommende weekend, hvor alle partier, lister og enkeltpersoner skal føle hinanden på tænderne.