Øget faglighed og trivsel

Når børn og personale på Herstedlund Skole går i gang med det nye skoleår, bliver det med udsigten til flere ændringer.

Fra skoleledelsens side oplyser man, at der er sat en større plan i søen, der skal øge fagligheden og trivslen på skolen.

"I det kommende skoleår danner Herstedlund Skole rammen om et skoleudviklings-initiativ, som vi har store forventninger til. Skolen - personale og ledelse - har sammen med bestyrelsen og en konsulent udefra arbejdet ihærdigt på at formulere nogle klare rammer og mål for skolen", siger Otto West, viceskoleleder på Herstedlund Skole.

"Skolen står overfor en række udfordringer i kølvandet på skolesammenlægninger og skolereformen. Vi bliver nødt til at angribe udfordringerne på en ny måde. Når vi ønsker, at der skal ske noget nyt, skal vi gøre tingene på en anderledes måde", siger skoleleder Søren Hald.

Derfor har skolen i løbet af foråret været rundt om de forskellige interessenter - elever, bestyrelse, forvaltning, personale og ledelse.

"For elevernes vedkommende har vi koncentreret os om at få deres synsvinkel på den nyligt gennemførte elevtrivselsmåling. Vi har sammen med en ekstren konsulent arbejdet sammen med bestyrelse, forvaltning og medarbejdere for at formulere et kommissorium for hele skoleudviklingsinitiativet. Kommissoriet har været forelagt børne- og skoleudvalget til godkendelse", siger Søren Hald og Otto West.

Det vigtigste i kommissoriet har drejet sig om at øge elevernes faglige niveau og trivsel, at formulere en klar kommunikationsplan såvel internt som eksternt samt at kigge nærmere på skolens organisation og herunder samarbejdet med skolens samarbejdspartnere i PPR og børne- og familieafsnittet.

Ud af arbejdet med kommissoriet har man så formuleret skolens målsætning. Fire punkter, som Herstedlund Skole gerne vil være kendt for:

"Vi vil distriktets børn - I vælger os."

"Du opnår dine mål - og du får den rette uddannelse."

"Vi har de dygtigste medarbejdere til at hjælpe dig."

"Alle er en del af fællesskabet - Alle bidrager til fællesskabet."

"Det lyder måske i første omgang indlysende og enkelt, men det enkle er ofte det sværeste. I de fire sætninger ligger der umådelig kraft og retning for Herstedlund skole", siger Otto West.

"Kort før vi gik på sommerferie er det samlede personale samt medarbejdere fra PPR og børne- og familieafsnittet blevet inddraget i p