Festivalen finansierer frodigt foreningsliv

Festivalen er for længst blevet en vigtig del af Roskildes DNA. By/kommune og arrangement er smeltet sammen på en enestående måde og festivalen spiller en afgørende rolle i vores egen selvforståelse - som en kulturel højborg. At festivalen tilmed er nonprofit og uddeler hele sit overskud til velgørende formål, er også med til at styrke omverdenens positive syn på Roskilde.

Foreningslivet styrkes

Men mindst lige så vigtigt er det, at festivalen bidrager til at styrke foreningslivet indenfor kommunegrænsen. En del af festvalens overskud doneres nemlig til lokale projekter og initiativer: Det kan eksempelvis være i form af kunstgræsbaner til lokale fodboldklubber, skaterbane m.v. 

Sideløbende hermed lægger lokale foreninger massevis af frivillig arbejdskraft under festivalen - fordi de derved tjener penge til at udvikle det levende foreningsliv, som Roskilde Kommune tilstræber - og som kommunens indbyggere nyder godt af. Årligt bliver det typisk til over 20 millioner kroner til de mange foreninger og organisationer, der med frivilliges store indsats udfører handels- og serviceopgaver på festivalen. En pæn del af dette beløb bliver tjent af lokale foreninger. På årets festival kan publikum som sædvanlig købe et rigt varieret udbud af smart tøj, plus mad og drikke i diverse afskygninger. En række af boderne/forretningerne er helt og aldeles privatejede - og har intet med foreningsliv at gøre. Mens andre alene er etableret til lejligheden af klubber og foreninger m.v.

KFUM knokler

Paperboys udsendte aflagde besøg hos et par af de sidstnævnte - for at høre om, hvad der driver værket.  Første stop var fodboldklubben Roskilde KFUM, der har været på festivalen lige siden starten i 1971. I en lang årrække stod klubben for salget fra kiosker - for eksempel af tobak, aviser og slik - inden man udvidede sit "markedsområde" og begyndte med salg af mad. I dag driver KFUM såvel Det spanske mad hus, som Dixieburger på festivalen. Begge dele med succes. Som klubbens talsmand vedrørende festivalen, Peter Nissen, fortæller:

"Roskilde KFUM er en fodboldklub, hvor vi gerne vil have styr på tingene og bestemme selv. Derfor er vi også nødt til, at have en god økonomi. Og ved at arbejde stenhårdt og professionelt på festivalen - kan vi tjene penge i en størrelsesorden, som langt overgår, hvad vi kan få ind på banko og juletræssalg - og andre typiske indtægtskanaler. Men vi har også mange hundrede frivillige i sving og er dermed én af de største forenings aktører på festivalen". 

Eller som Dixie Burgers talsmand Helge Hersbøl uddybende forklarer:

"Vi har gennem årene effektiviseret og optimeret arbejdsgangene og dermed skabt en strømlinet produktion af de populære burgere. Men det er stadigvæk vigtigt, at vi samtidig hygger os sammen. Vi er stolte over, at vi kan bidrage til et aktivt foreningsliv i vores gode gamle fodboldklub. Vi vægter især, at de penge vi tjener ind skal gå til børnene og de unge - fx i form af nye fodbold mål, bolde eller tilskud til fodbold ture etc. Så alt i alt er sliddet umagen værd".

Spejderære

For Robert Feidenhansl og hans spejdervenner fra De Blå Spejdere - Hjaltegruppen på Havnevej - er det frivillige arbejde på festivalen blevet en fast bestanddel af sommeren.

"Vores madbod er samtidig blevet en slags samlingssted for os spejdere, gamle såvel som nye. Vi hygger os og tjener samtidig gode penge til vores spejdertrop. Vi har fx været med til at finansiere vores spejderhytte plus udstyr og ture etc. Jeg kan klart anbefale forældre fra Roskilde og omegn at blive en del af det frivillige arbejde på festivalen. En væsentlig sidegevinst er jo, at I får mulighed for at holde et lille øje med jeres teenagebørn under festivalen", siger han.

Ældremotion

Roskilde Ældre Motion stiller igen i år med et over 100 mand stort korps af frivillige, der fast står for en række arbejdsopgaver på festivalen.

"Vi udfører en række drønkedelige, men også nødvendige kontrol- og serviceopgaver.  Vi står vagt, samler skrald og sorterer affald osv. Og her har os på 60 plus en række naturlige forcer. Generelt er vi faktisk pålidelige, arbejdsomme og vant til at tage fat - og har måske også en større rummelighed.  Og de penge vi tjener på festivalen betyder faktisk en masse for vores forening - vi kan simpelthen højne aktivitetsniveauet", slutter formand for Roskilde Ældre Motion Ole Rasmussen.