Ledøje kan blive et råstof-graveområde

Den nordlige og vestlige del af Ledøje kan sammen med Vindekilde blive et område til råstofindvinding, hvor der graves efter sand.

Det fremgår af et forslag til "Råstofplan 2016", som Region Hovedstaden netop er ved at udarbejde.

Selvom forslaget stadig kun er på tegnebrættet, så har regionen allerede foretaget råstof-boringer, der viser, at der i Ledøje vest er mellem 1,8 og 4,5 mio. m3 sand.

I Ledøje nord har boringer i forbindelse med motorvejsbyggeriet vist, at der også findes en forekomst af finkornet og stedvis groft sand.

På baggrund af boringerne er der udarbejdet en miljøscreening, der viser, at råstof-udgravning i begge områder kan medføre en væsentlig indvirkning på støj, trafikafvikling, kulturhistoriske værdier samt grundvandsforhold.

Næste skridt i planen er en miljøvurdering, men allerede nu og frem til den 11. august er forslaget i høring, hvor berørte Ledøje-borgere kan komme med deres kommentarer.

Hos Egedal Kommune er Peter Hansen (F), formand for Teknik- og Miljøudvalget, endnu ikke bekendt med råstof-forslaget i Egedal.

"Det er nyt for mig, men jeg vil hurtigst muligt til bunds i sagen med vores forvaltning. Jeg går også ud fra, at vi som kommune bliver taget med på råd i forhold til en miljøvurdering," lyder det fra Peter Hansen, som har en forventning om, at berørte Ledøje-beboere bliver behandlet med respekt.

"Hvis der er tale om et graveområde, der støder ind i folks haver, så går jeg ud fra, at der følger en erstatning med. Hvis området kommer til at ligge tæt på bebyggelser, så kan det selvfølgelig give gener, men det må man tage med," siger udvalgsformanden.

Det er i øvrigt ikke første gang, at Region Hovedstaden kaster sin kærlighed på Egedal, når der skal findes interessante områder til at grave efter råstoffer.

Tilbage i 2012 var Søsum, Hove og Ledøje nævnt i "Råstofplan 2012", men dengang udtrykte Egedal Kommune en klar modstand i det sendte høringssvar.

Om Egedal Kommune - her fire år senere - stadig er imod en råstof-gravning i eksempelvis Ledøje, skal være usagt.

"På nuværende tidspunkt tør jeg ikke sige, hvor vi står i forhold til vores holdning, men når vi snakker Ledøje, så er det vigtigt at tænke på kulturarven og ikke mindst grundvandet, som kan blive forurenet af et graveområde," siger Peter Hansen.