Amnesty: Urealistisk at integrationsvurdere små børn

Ny regel om familiesammenføring, som skal hastebehandles, er for svær at gennemskue, mener organisationen.

En lov, der handler om, hvorvidt en familie kan blive ført sammen eller ej, bør ikke blive hastet igennem en behandling.

Sådan lyder det fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International, efter at det er klart, at regeringen med integrationsminister Inger Støjberg (V) i spidsen tirsdag vil hastebehandle et lovforslag om at stramme familiesammenføringsreglerne.

Det betyder, at alle børn, der er fyldt seks år, og som har en forælder i hjemlandet, fremover skal integrationvurderes, før de kan blive familiesammenført med en forælder i Danmark.

Lovforslaget sendes i høring samtidig med fremsættelsen, og loven træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen, som forventes fredag.

- Ingen love bør hastes igennem på fire dage, siger juridisk konsulent Claus Juul.

- Slet ikke love, der handler om, hvorvidt børn og forældre kan blive genforenet. Det bliver fremstillet, som om det bare er en lille teknisk ændring, og derfor behøver man ikke så lang tid til det.

Hos organisationen kommer man dog ikke til at savne den nuværende familiesammenføringsregel.

- Kravet om integrationspotentiale, hvis der gik mere end to år fra forældrene var rejst til Danmark, og man ansøgte om at få sit barn op, førte til mange urimelige afgørelser.

- Ofte fik familierne afslag uden en reel begrundelse. Så det er ikke en regel, vi kommer til at savne.

- Men det afgørende bliver, hvor stramt man vil administrere den nye regel. Nu siger man, at man vil integrationsvurdere alle børn mellem 6 og 15 år. Men det lyder lidt som fiktion. Kan man overhovedet forestille sig et seksårigt barn, der ikke kan integreres?