Maximalt pres for at ændre tvungen separatkloakering

Kom til spørgetiden, der indleder Byrådets ordinære offentlige møde den 25. maj 2016 klokken 18.30 og protester imod flertalsbeslutningen fra 2014 om tvungen separat kloakering på privat grund for 3.200 udpegede husstande.

Netop spørgetiden ved et åbent byrådsmøde giver politikerne mulighed for at høre deres vælgere.

Det er sidste chance inden valget i november 2017 for at påvirke vore politikere og få et flertal til at tage "Tvungen separatkloakering på privat grund" af bordet.

Nogle personer vil fremsætte spørgsmål til politikerne efter gældende regler. Lad os så se, om de fortsat ignorerer mange borgere, der gerne vil gøre noget ved stigende regnmængder, men også gerne vil bruge penge på en fornuftig måde.

Gevinstens størrelse skulle jo gerne svare til omkostningens størrelse - uanset om det er private eller kommunale midler, der anvendes.

Jo flere Hillerød borgere, der møder op, jo bedre. Flertallet af politikerne skal se og opleve, at de ikke lytter til deres vælgere. Flertallet gik som bekendt i 2014 ind for tvang og hermed store udgifter for ca. 3.200 husstande i Hillerød Kommune.

På dagsorden kommer Spildevandsplanen og herunder "Tvungen separatkloakering på privat grund". Der skal stemmes: Skal planen sættes i bero, medens der undersøges forskellige ting?

Blandt andet findes der ikke nogle valide beregninger på, om gevinsten, holdt op imod de store forventede private omkostninger, er fornuftig. Her tænkes der på mængden af regnvand, der kan separeres fra hustage mm.

I vore forventninger bør der være et fornuftigt forhold mellem udgift og miljøgevinst - det har vi en klar formodning om, at der ikke er her.

Undervejs har vi talt med flere lokalpolitikere - også dem der stemte for den nuværende beslutning. Vi har her fremført vore synspunkter samt helt klare krav om at fjerne den "private del" af separat kloakeringen. Vi har her en klar fornemmelse af, at fornuften vil sejre trods tidligere indgåede aftaler.

Til byrådsmødet håber vi, at der kommer rigtig mange hillerødborgere for at følge afgørelsen. Vi ønsker et maksimalt pres på hver enkelt byrådspolitiker, indtil de skal stemme i denne sag.

Der kan være rigtig mange tilhørere i byrådssalen, på gangene og udenfor vinduerne til byrådssalen.

På gruppens vegne håber jeg, at vi vil fylde byrådssalen, gange med mere for at vise vor utilfredshed med beslutningen fra 2014. Ændres beslutningen ikke, kan mange grundejere se frem til en stor og unødvendig udgift.

Til orientering kan vi fortælle, at vi nu har over 1.000 underskrifter på Skriv under net og ca. 800 manuelle underskrifter.