Kommunen blev igen Aprilsnar i mosen

Af Rasmus Offersen, formand for Langstrup Mosens Venner

Lønholtvej 7, 3480 Fredensborg

Karlebo Sogns Jagtforening brugte sidste år 175.000 lerduer, hvilket giver 17,5 tons lerdue-affald, på foreningens skydebane i Langstrup Mose. Fredensborg Kommune havde påbudt oprydning senest 1. april 2016. Med en slamsuger blev der i slutningen af april fjernet i alt 6,1 tons lerdueaffald, hvilket betyder, at nettoforureningen fra 2015 sæsonen blev på mere end 11 tons. I den foregående sæson blev der på samme måde tilført mosen 9,1 tons lerdueaffald.

De "innovative metoder" til oprydning, som jagtforeningen iflg. en artikel i Frederiksborg Amts Avis d.en februar, ville tage i brug i år, har vi ikke set noget til, og der er ellers masser af affald at gå i gang med. De sidste to år er der efterladt mere end 20 tons lerdue-affald på det kommunalt ejede areal, som ligger i et § 3 miljøbeskyttelsesområde, hvorfra alt affald skal fjernes, så man kan man roligt hævde, at kommunen nu to år i træk er blevet Aprilsnar - og det med lang næse.

Med mindre jægerne kommer ned på alle fire og kravler i kæde gennem nedfaldsområdet, kan der næppe fjernes mere affald end i år - dvs. at der tilføres 10 tons affald årligt. Dette viser, at området er ganske uegnet som skydebane.

Og hvad er konsekvensen - tilsyneladende ingen!