Chefredaktør får ikke medhold i klage til Pressenævnet

Det var OK, at TV2 Lorry forkortede i chefredaktørens udtalelse og bragte den i et nyt indslag.

Helsingør Dagblads chefredaktør Klaus Dalgas får ikke medhold i Pressenævnet i en klage over TV2 Lorrys gengivelse af hans synspunkter vedrørende en meget omtalt leder, hvor chefredaktøren bragte det op som et åbent spørgsmål, om borgmester Benedikte Kiær (K) kunne magte både borgmesterposten og at være nybagt mor.

Dalgas har klaget over, at hans udtalelser fra et tidligere interview blev forvansket ved at forkorte dem og indsætte dem i et nyt indslag.

- Men den forkortede udtalelse fremstiller ikke Dalgas med et andet synspunkt end i den oprindelige sammenhæng, og derfor udtaler Pressenævnet ikke kritik, hedder det i en kendelse fra den 20. maj.

Omdiskuteret leder

I en leder bragt den 31. december 2015 skrev Klaus Dalgas: »Det bliver spændende at se, hvordan borgmester Benedikte Kiær efterfølgende vil klare borgmestertjansen med en nyfødt i privaten« og »vi ved, at det kræver blod sved og tårer - og en masse kærlighed. Lad os håbe, at borgmesteren magter begge dele, både når det gælder forældrerollen og når det gælder tjansen som borgmester for Helsingørs borgere«.

Den leder placerede Klaus Dalgas i centrum af en kønspolitisk mediestorm, der blandt andet medførte, at han den 2. januar optrådte i et tv-interview i TV2 Lorry.

Her sagde Klaus Dalgas : "Vi skriver jo om det, som folk diskuterer. Og folk de vil gerne diskutere: Kan vi have kvindelige ledere, som også har små børn derhjemme og sådan noget? Alle erfaringer viser, at det kan man sagtens, men det er bare ikke så nemt, som man gør det til".

Beskåret udtalelse

Klaus Dalgas´ klage til Pressenævnet går på, at hans udtalelse i en udsendelse i TV 2 Lorry den 12. april var beskåret til : »Kan vi have kvindelige ledere, som også har små børn derhjemme? ».

Udtalelsen efterfølges af et speak, der henviser til, at de personer, TV 2 Lorry refererer, har modsatrettede synspunkter: »Men i gågaden er der opbakning til borgmester Benedikte Kiær og hendes beslutning«.

Og den udtalelse finder Klaus Dalgas »blev forvansket ved at forkorte den og indsætte udtalelsen i et nyt indslag«.

I følge Pressenævnet er en del af vinklen i TV 2 Lorrys indslag, at en mandlig borgmesters kommende familieforøgelse sandsynligvis slet ikke ville give anledning til mediedækning og til, at der stilles spørgsmål om, hvorvidt det kan forenes med en borgmesterpost at være forælder til et spædbarn.

- Pressenævnet finder på denne baggrund, at hverken brugen af det forkortede klip eller den kontekst, som udtalelsen er bragt i, fremstiller Klaus Dalgas med et andet synspunkt end det, som hans udtalelse i indslaget i januar måned og hans lederartikel kan anses at give udtryk for. Pressenævnet udtaler herefter ikke kritik af TV 2 Lorrys anvendelse af klagers udtalelse, hedder det i kendelsen, hvor Pressenævnet afviser at udtale kritik af TV2 Lorry.