Prisen på Flextur kan fordobles

Selvom grundtaksten på en Flextur med Movia ved årsskiftet blev sat op fra 24 til 36 kr., så er det ikke noget imod, hvad der venter fremadrettet. For Rudersdal Kommune kan blive tvunget til at hæve prisen yderligere fra de nuværende 36 kr. til 72 kr., hvilket vil være en fordobling af grundtaksten.

Det skyldes, at ordningen er blevet så populær at Rudersdal Kommunes udgifter til Flexturordningen er steget med mere end 400.000 kr. på et år. Rudersdal Kommunes udgifter til flexturene er steget fra 857.000 kroner i 2014 til 1.277.000 kroner i 2015.

På onsdagens møde i Miljø- og Teknikudvalget tog medlemmerne stilling til, hvorvidt Rudersdal skal indgå i en forsøgsordning om at indføre dobbelttakst på Flexturene, som Movias bestyrelse stillede forslag om i december. Et forsøg, som alle kommuner kan vælge om de vil være en del af.

Men på mødet blev partierne enige om se tiden an, fortæller formanden for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller (R), efter mødet i udvalget.

"Vi overvåger udviklingen og ser tiden an, og så vil vi se på det igen til august, i håb om at Movias tiltag kan dæmme på for udviklingen," siger han.

Kommer der ikke ændringer i ordningen, er der ifølge Court Møller kun to muligheder.

"Jeg vil meget gerne bevare ordningen med flextrafik i Rudersdal Kommune, og jeg håber at der udviklingen nu vil ændre sig, men sker det ikke, er der to scenarier. Enten at vi sætter taksten op til det dobbelte, eller at vi helt trækker os ud af ordningen," siger han.

Kort fortalt indebærer ordningen, at borgere selv kan vælge, hvor de ønsker at blive hentet samt hvilken adresse turen skal gå til. For den service betaler borgeren en standardtakst samt en supplerende takst efter de første 10 kilometers kørsel. Movia, der administrerer servicen, opgør de samlede udgifter, og differencen mellem borgerens egenbetaling og den egentlige udgift sendes som regning til kommunen.

Og det er netop her, Court Møllers indvendinger kommer i spil.

"I dag betaler man 36 kroner i grundtakst inklusiv 10 kilometers kørsel og derefter seks kroner for hver efterfølgende kilometer. Jeg mener, den pris er helt ude i hampen og desuden konkurrenceforvridende i forhold til taxaer," forklarer Court Møller og tilføjer:

"Jeg mener, at det er en god ordning, som borgerne jo er glade for, men hvis ikke vi får lagt en dæmper på udviklingen, kan vi blive tvunget ud i et af de to scenarier og det vil jeg helst undgå," siger han.