Trafikstøj på dagsordenen

Borgere, politikere og eksperter mødes til stor konference for at sætte fokus på trafikstøj og dens høje omkostninger.

»Vi må have en strategi for bekæmpelse af trafikstøj - nationalt, regionalt og lokalt. Og vi skal have meget mere præcise mål for, hvordan vi bekæmper trafikstøj.«

Sådan siger Kirstine Hjorth Lorenzen, der er projektleder i Silent City. Et projekt, der dels skal sætte trafikstøj langt højere op på den politiske og offentlige dagsorden, dels skal opbygge et levende laboratorium langs Vestegnens veje, hvor man kan teste og demonstrere løsninger, som kan dæmpe trafikstøjen. Foruden at fremme livskvalitet og sundhed hos beboere på Vestegnen, så skal projektet også medvirke til at skabe vækst for danske virksomheder på området, og sætte de deltagende kommuner på verdenskortet, når det kommer til støjbekæmpelse.

Deltagerne i Silent City er blandt andet Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Køge, Solrød og Vallensbæk kommuner, ligesom Region Hovedstaden også er med. Flere virksomheder og forskningsinstitutioner er knyttet til projektets initiativer.

Silent City er forankret i Gate21, som har base i Albertslund. Gate21 er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der i fællesskab arbejder på en lang række projekter indenfor miljø- og klimaområdet.

Præsenterer hvidbog

Onsdag den 18. maj er Silent City sammen med Vestegnens Trafikforum arrangør af en stor konference på Christiansborg, hvor borgere, politikere og eksperter mødes for at sætte fokus på trafikstøj. Blandt deltagerne er flere borgmestre fra Vestegnen, borgere og borgergrupper, folketingspolitikere og eksperter.

Et afgørende indslag på konferencen er offentliggørelse af en hvidbog om trafikstøj, der er udarbejdet med støtte fra Realdania.

»Hvidbogen vil stille skarpt på trafikstøj som et af de mest oversete samfundsproblemer. Hvidbogen vil både beskrive de store udfordringer, vi har med trafikstøj, og komme med anbefalinger til handling. Vi vil gerne udfordre de nuværende holdninger og indsatser mod trafikstøj,« forklarer projektleder Kirstine Hjorth Lorenzen.

»Lige nu bliver der stort set intet gjort for at bekæmpe trafikstøjen - på trods af, at det er et kæmpe problem for mange, og på trods af, at der er store samfundsøkonomiske omkostninger ved trafikstøj. Vi ved i dag, at trafikstøj har stor indflydelse på helbred og livskvalitet, at den kan give søvnmangel og stress, og at den kan medføre alvorlige sygdomme og for tidlige dødsfald. Alligevel er der kun en meget begrænset indsats mod trafikstøj - og det skal konferencen og hvidbogen gerne medvirke til at lave om på,« understreger Kirstine Hjorth Lorenzen fra Silent City.

Hun tilføjer, at trafikstøj er en af de mest skadelige miljøpåvirkninger overhovedet i forhold til sundhed og livskvalitet. Silent City håber, at man med konferencen og hvidbogen kan få trafikstøj langt højere op på den politiske dagsorden.

Det gælder måden at beregne trafikstøj på, det gælder de grænseværdier som er fastsat i dag - og det gælder ikke mindst bevillinger til bekæmpelse af trafikstøj. Lige nu har staten ikke afsat penge til bekæmpelse af trafikstøj fra de danske veje - på trods af de massive problemer.

Som tingene er lige nu, er der meget mere fokus på fremkommelighed og nye vejanlæg, fremfor at bekæmpe trafikstøj ved eksisterende veje.