Adskillelse af barnebrudepar kan være problematisk

Asylægtepar, hvor den ene er under 18 år, må ikke bo sammen på asylcentre. Det vil Ombudsmanden nu undersøge.

Fra februar har asylansøgere under 18 år ikke kunnet bo sammen med deres ældre ægtefælle eller samlever på danske asylcentre. Men det kan være i strid med menneskerettighederne.

Flere asylpar blev adskilt fra hinanden, da udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) ikke ville acceptere barnebrude på danske asylcentre. Nu går Folketingets Ombudsmand ind i sagen.

- Hvis man har en kvinde på 17 år og en mand på 20 år, og der er ikke indikationer af tvangsægteskab, så foreligger der et familieliv, der er beskyttet af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

- Hvis myndighederne adskiller dem, så kan der efter vores vurdering foreligge et problem.

Ombudsmanden blev inddraget i sagen, da han i marts modtog en klage fra et syrisk ægtepar, en 17-årig gravid kvinde og hendes 26-årige mand. De var blevet adskilt og placeret på to forskellige asylcentre.

Siden har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Udlændingestyrelsen genoptaget sagen - samt en række andre sager - for at sikre en "fyldestgørende partshøring", lyder det i en pressemeddelelse.

I februar blev 27 unge flygtningepar adskilt af de danske myndigheder, fordi kvinden var under 18 år. Seks af parrene havde børn, mens fem par ventede deres første barn.

Asylansøgere under 15 år - der dermed er under den seksuelle lavalder - har på intet tidspunkt måttet indkvarteres med deres ægtefælle eller samlever. Og fra februar har praksisændringen altså betydet, at det samme gælder for personer mellem 15 og 17 år.

Den praksisændring har ombudsmanden også et par spørgsmål til:

- Instruksen fremstod fuldstændig undtagelsesfri. Også i tilfælde hvor parterne havde børn, skulle familien skilles. Vi spørger, hvilke juridiske overvejelser myndighederne har.

- Alt andet lige så bliver der stærkere hensyn at tage til familien både efter menneskerettighedskonventionen og FN's børnekonvention, hvis der er børn involveret, siger Jørgen Steen Sørensen.

- For så er det ikke alene en belastning for manden og kvinden, men også for barnet, hvis familien adskilles.

Ombudsmanden pointerer, at han ikke har konkluderet, at der er et problem.