Skoleledere: Inklusionseftersyn viser pengemangel

Nogle kommuner har skåret hårdt ind til benet i folkeskolen, og det bekymrer skolelederne.

Formanden for Danmarks Skolelederforening, Claus Hjortdal, mener, at der mangler penge ude i folkeskolerne.

Det har arbejdet med det bestilte inklusionseftersyn vist, selv om økonomien umiddelbart passer, når man kigger i papirerne.

- Vi må sådan set give op og sige, at på den ene side ser det ud, som om pengene er fulgt med (barnet red.), på den anden side kan vi se, at de ikke er kommet ud i skolerne, siger han.

Claus Hjortdal har siddet som formand for den ekspertgruppe, der onsdag har fremlagt sine anbefalinger for en forbedret inklusion i folkeskolerne.

Gruppen har skullet komme med anbefalinger inden for den i forvejen givne økonomiske ramme, og derfor går anbefalingerne i rapporten heller ikke på flere økonomiske ressourcer til inklusionsindsatsen.

Men derfor mener han alligevel at kunne konkludere, at der mangler penge til indsatsen i folkeskolerne, og det er et problem, som ifølge ham bør løses i kommunerne.

- Hvordan kommunerne vil finde den økonomi, der er behov for, er et kommunalt problem. Der er meget forskel fra kommune til kommune, men der er nogle kommuner, hvor man skærer meget hårdt på skolerne. Og det er stærkt bekymrende, siger han.

Ifølge Claus Hjortdal er det økonomiske overblik over økonomien i folkeskolerne grumset, fordi der har været så mange forandringer på folkeskolerne på meget kort tid.

Han mener, at kommunerne eksempelvis selv kan gøre en indsats ved at gøre op med silotænkning, så forskellige kommunale indsatser ikke kommer til at modarbejde hinanden.

Netop kommunerne skal i dialog med undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) på baggrund af ekspertgruppens anbefalinger. Her skal de forsøge at justere indsatsen på området, men om økonomien skal forhandles, er endnu uvist.

På onsdagens pressemøde om rapporten ville ministeren ikke svare på, om hun vil forhandle om penge til inklusionsområdet.

- Det her er ikke en økonomiforhandling med nogen. Men jeg synes sådan set også, at rapporten peger på, at ressourcerne kan bruges langt bedre end de bliver i dag, sagde ministeren.