Så er der kommet luksusparkering til din cykel på Hareskov Station

Så er det nye cykelparkeringsanlæg på Hareskov Station blevet indviet. Det gamle cykelskur er revet ned, og der er opsat et nyt og større med de nye Furesø-cykelstativer, som man kan låse sin cykel fast til.

For at det skal være hurtigt at parkere cyklen og komme op til toget, er der også lavet en ny trappe fra cykelparkeringen og direkte op til togperronen, og der er også blevet sat en lille værksteds-stander op, så man selv kan fikse mindre reparationer på sin cykel. Endelig kan man også pumpe sin cykel ved den nye cykelparkering.

Ved indvielsen, der fandt sted torsdag den 28. april, blev S-togs-passagerne budt på kaffe og croissanter ved indgangen til cykelparkeringen.

Fik du læst: Alternativet er kommet til Furesø og inviterer til debatmøde

Repræsentanter fra forsikringsselskabet Alm. Brand, Hareskov Medborgerforening, Furesø Kommune og Hitsa, der producerer Furesø-cykelstativet, deltog i åbningen, og snakken gik om cykelstativer, cykeltyverier, indretning af cykelparkering, adgangsforhold, tryghed ved at lade sin cykel stå på stationen og meget, meget andet.

De fleste synes, at den nye parkering har forbedret forholdene for cyklisterne - og de nu er mere trygge ved at efterlade deres cykel på stationen.

"Cykelparkeringen har forbedret cykelparkeringsforholdene og givet rigtig gode forhold for at parkere sin cykel tørt og sikkert og komme hurtigt op på perronen, uden at stationens udseende, som den smukke grønne station i skoven, er blevet skæmmet. Det er rigtig dejligt", lød det fra Lene Munch-Petersen, der er socialdemokratisk medlem af byrådet og medlem af miljø-, plan- og teknikudvlaget.

Også den lokale medborgerforening er glad for den nye cykelparkering.

"Medborgerforeningen har været meget glad for processen. Kommunen har lyttet til medborgerforeningens synspunkter - især med hensyn til det æstetiske udtryk. Forvaltningen fortjener stor ros for processen", sagde Anders Riber Høj, der er næstformand i Hareskov Medborgerforening.

Kommunen delte også spørgeskemaer ud ved indvielsen, og svarene skal nu indgå i evalueringen af projektet. Furesø Kommune skal nemlig udarbejde en evalueringsrapport til Vejdirektoratet, som har støttet projektet. 

Cykelparkeringsprojektet er støttet af Vejdirektoratet og Alm. Brand og gennemført i samarbejde med DSB, Banedanmark, Naturstyrelsen og Hareskov Medborgerforening.