Byggeriet og industrien trækker svag økonomisk vækst

Danmarks BNP voksede med 0,5 procent i første kvartal. Specielt byggeriet og industrien gik frem, skriver Danmarks Statistik.

Der er tale om den første opgørelse, og den er ifølge Danmarks Statistik behæftet med en usikkerhed på 0,5 procentpoint.

- Stigningen i BNP skyldes især pæn fremgang for industri og byggeri, som begge havde en stigning i værditilvæksten på 4,4 procent.

- Der var en bredt funderet fremgang i efterspørgslen, idet eksport, investeringer, husholdningers forbrug og offentligt forbrug er steget med 0,6-0,7 procent i første kvartal, skriver Danmarks Statistik.

Også eksporten var en god nyhed. Efter en længere periode med tilbagegang steg den med 0,6 procent i kvartalet.

- Denne stigning er drevet af en fremgang i vareeksporten på 1,4 procent, mens tjenesteimporten faldt med 0,8 procent, skriver Danmarks Statistik.

På negativsiden trak lagrene ned samt den såkaldte NPISH-sektor, der ifølge Danmarks Statistik dækker over "idrætsforeninger, private nødhjælpsorganisationer, frie skoler og fagforeninger".

- Dagens tal tegner et bedre billede af vores økonomi end de foreløbige indikatorer, men det ændrer ikke ved den grundlæggende vækstudfordring for dansk økonomi.

- Vi må håbe at de positive tendenser kan fortsætte i resten af året, så væksten kan ende i størrelsesordenen én procent - vi tør trods dagens positive væksttal dog ikke håbe på mere end 0,8 procent i vækst, skriver cheføkonom hos Dansk Erhverv Steen Bocian i en kommentar til tallene.

Trods fremgangen halter Danmark stadig bag EU og USA, når der kommer til væksten på den længere bane.

- Siden 2010 er BNP steget med hele 11,6 procent i USA, mens væksten i EU og Danmark har været noget svagere med henholdsvis 6,0 og 3,8 procent. Den svage vækst for Danmark kan delvist tilskrives den faldende indvinding af olie og gas i Nordsøen, skriver Danmarks Statistik.