Skal Helsinge være cykelby?

Af Klimagruppen i Gribskov v/ Kirsten Gamst-Nielsen, Stenhøjvej 36, 3200 Helsinge

CYKELFORHOLD: Klimagruppen har netop afviklet årets første tema-cykeltur. Vi startede på Helsinge Station i ly af regnen og snakkede om, at det vil være en god målsætning for kommunens miljø og sundhed, at få flere pendlere til at skifte biltransport ud med cykel + tog.

Vi cyklede ud af Vestergade og så på den livsfarlige cykelstrimmel, der er lavet her. Når biler parkerer på den og cyklister, herunder skolebørn, skal svinge udenom, bliver det virkelig farligt. Vejdirektoratet fraråder sådanne løsninger. Vejen er bred nok til at der kunne etableres rigtige cykelstier. Det samme gælder i Østergade, hvor gymnasiet kunne have mere cykeltrafik, hvis forholdene blev bedre.

Et andet eksempel er Bymosevej mellem Rundinsvej og Ammendrupvej, hvor cykelbanen som regel er blokeret af parkerede biler. Nogle holder uden for banen, andre inde ved fortovet, og at cykle "slalom" er både farligt og i øvrigt sjældent muligt. Så reelt er banen ikke anvendelig.

Kommunen bør revidere og genoptrykke det gode cykelrutekort, som kan give cyklisterne et godt overblik. Man kunne supplere dette med at vise mulighederne for folk til fods og til hest i næste reviderede udgave. Kortet viser i dag de skiltede cykelruter samt 5 turforslag, der er tiltænkt at blive skiltede som lokale cykelruter. Sæt dette i værk, så brugsværdien kan øges yderligere. Disse lokale turforslag, er bygget op, så beboere i byerne så som Helsinge og Græsted kan cykle rundture ud til stranden og andre seværdige steder og samtidig kan sommerhusbeboere og campisterne benytte ruterne modsat til en tur ind i land, herunder indkøb i byerne. Det er oplagt at fremme en aktiv befolkning incl sommergæsterne ved at tage nye cykelfremmene initiativer på dette punkt, herunder markedsføring af lokalhistoriske forhold, som kan få folk op af lænestolene.

I Helsinge snakkede vi om at det ikke så smart at cykelrute 32 går på omfartsvejen og så ned til det farlige venstresving ved stationen. Som foreslået, lav cykelmulighed på gågaden og lad R32 gå den vej ind, så cykelturisterne kommer ind og lægger nogle penge i byen. Forbind gågaden bedre med stationen.

Endelig stod vi i Byporten og undredes over, at denne vej ikke på en måde kunne bruges af cyklister. Cykelrute L701 gik oprindelig fra Gadekæret og ud til Arresø, men kommunen har fjernet skiltene, dog glemt et ved Netto. Dette må genoprettes. Frederiksborggade mellem Byporten og Gadekæret er ensrettet, dette bør ikke gælde cyklister og belægningen kunne godt være mere cyklistvenlig.

Det vil endvidere være muligt at udbygge cykelrute nettet ved at inddrage veje, som er mere eller mindre lukkede for gennemkørende biltrafik, og herved udnytte asfalten på en ny måde.