Drop brugerbetalingen på Marys bro

Rasmus Stoklund (S), Folketingskandidat i Halsnæs- og Frederikssund-kredsen, Je Pitznersvej 55, Herlev, skriver:

I Danmark har vi ikke tradition for brugerbetaling, når vi bevæger os rundt på vejene i vores kommuner, og glæden over den kommende Kronprinsesse Marys Bro bør ikke skæmmes af brugerbetaling. Fordelene ved den nye forbindelse risikerer at blive overskygget af den gene, brugerbetalingen vil være. Konsekvensen kan i værste fald blive, at den nye bros kapacitet ikke udnyttes ordentligt, fordi bilisterne vælger at blive ved med at køre ad Kronprins Frederiks Bro.

En oplagt løsning ville være at lade det såkaldte landevejsprincip gælde. Landevejsprincippet ventes snarest vedtaget på Christiansborg, og det er opfundet med henblik på at sidestille borgernes omkostninger til færgetransport mellem de danske øer med deres omkostninger til transport på landevejene. Landevejsprincippet medfører dermed, at man sænker færgetaksterne, så det koster det samme at sejle en kilometer, som det koster i benzin og afskrivninger på bilen at køre en kilometer på en landevej. Nu hvor Folketinget er i gang med at behandle Landevejsprincippet, kunne man derfor passende inkludere broer, så Kronprinsesse Marys Bro kan blive fritaget fra brugerbetaling.

I øvrigt forventes betalingsanlæg og administration ifølge Ingeniøren.dk at komme til at koste op mod 20 procent af det beløb, der bliver samlet ind. Samtidig får man dagligt generet pendlere, håndværkere og andre borgere med en ekstra udgift. Og endelig kommer besværet med betaling, kø-kørsel og langsommere fart.

Tiden er derfor inde til at revurdere beslutningen om at gennemføre brugerbetaling på broen. Venstre-regeringen, som ofte taler så flot om vækst i hele Danmark, bør indse, at Landevejsprincippet naturligvis også bør gælde i Frederikssund Kommune.