De strømmer til

Mange statslige arbejdspladser skal flyttes ud af hovedstaden. Men mange borgere vælger at flytte

til hovedstadsområdet. Og mange vælger at slå sig ned i Gladsaxe.

Kommunen udgiver hvert år en lille bog ”Gladsaxe i tal” og i 2016-versionen kan man læse, at befolkningsprognosen for 2016 taler om 67.690 Gladsaxeborgere.

Men det tal er allerede passeret ganske markant.

I forrige uge var der virkelig skred i tingene. I løbet af en uge gik tallet fra 68.002 til 68.100 – altså 98 nye borgere på en uge. I 2015 steg befolkningstallet i Gladsaxe med 577 personer – altså ca. halvanden person om dagen.

Det er tal, der påvirker skatteindtægter, udgifter, skoler og institutioner.

Der bygges mange steder i kommunen. Gamle huse og bygninger må lade livet, og så kommer der nye og ofte også flere huse og lejligheder på grundene.

I 1974 var der over 75.000 indbyggere i Gladsaxe, og man talte om, at befolkningstallet kunne nå op på 100.000. Familiemønstret var væsentligt anderledes end i dag, hvor mange bor alene. Og antallet af personbiler er nærmest eksploderet i forhold til dengang.

Apropos boliger, så er der udtrykt ønske om at bygge ca. 275 boliger på Tobaksgrunden ved Ring 3. Økonomiudvalget besøgte i forrige uge grunden for at se på forholdene. Der er en ambition om at der også skal være erhverv, så nu venter man på flere oplysninger.