Solrød og Køge står sammen om kystbeskyttelse

samarbejde: Solrød og Køge kommuner er blevet enige om at samarbejde om fælles løsninger i kampen mod oversvømmelser fra Køge Bugt.

Staten har udpeget Køge Bugt som et særligt risikoområde for oversvømmelser, og derfor arbejder alle kommunerne langs bugten nu med risikostyringsplaner, der skal forebygge negative konsekvenser af klimaforandringerne.

En af løsningerne er en sikring af området bag Staunings Ø og Ølsemagle Revle, som ligger både i Solrød og Køge, og derfor har kommunerne nu indgået et samarbejde om at finde en fælles løsning for området.

- Staunings Ø og Ølsemagle Revle er fælles myndighedsområde, så det giver rigtig god mening, at vi koordinerer kystbeskyttelsesindsatsen med Køge, så vi får ensartede løsninger og sikrer mennesker og værdier på den bedst mulige måde, siger borgmester Niels Hörup (V).