Politikere, tænk jer godt om med klubbernes fremtid

Mehmet Mercan

Fiskens kvarter 1A

Kære politikere

Jeg håber, I tænker jer godt om, inden I beslutter, hvordan klubbernes fremtidige struktur skal forme sig. Jeg er oprigtigt bekymret. I er ved at splitte et velfungerende område, hvor fællesskabet -igennem mange år nu - har været et stort aktiv for hele kommunen på mange måder. Jeg synes, det er vigtigt at få frem, hvad dette fællesskab er for en størrelse. Mange taler om det, men ingen forstår vist helt, hvad det betyder i praksis. I dag fungerer Albertslunds klubområde som ét område. Albertslund er vel ikke så stor, at det er nødvendigt at splitte det op i 3 områder?

Klubberne er i dag ét område med ét fællesskab, der er til for alle Albertslunds børn og unge, der har lyst til at komme i klub og ikke mindst for de børn og unge, som har behov for at komme i klub. Der er mange børn og unge, der ikke nødvendigvis har et behov for at komme i en klub, fordi de har andre interesser og fællesskaber (de er velkomne alligevel) - men der er altså fortsat en stor gruppe af børn og unge, der ikke trives i andre fællesskaber, er ensomme derhjemme eller i skolen, eller blot udsatte på andre måder. Det er disse børn og unge, der taber mest, hvis I beslutter at splitte klubområdet fra 1 område til 3 områder.

Klubberne kender hinanden og laver alle mulige slags aktiviteter sammen med børnene og de unge på tværs; Klubbernes Sjov dag, Olympiade klubberne imellem, feriekolonier på tværs, ture på tværs og meget mere - alt dette for at samle byen, give mulighed for nye og flere venskaber på tværs af skoler og boligområder, og lige så vigtigt er det, at det er medvirkende til at nedbryde fordomme om hinanden. Fællesskabet har en forebyggende virkning.

Fællesskabet er også en retning. En retning der bl.a. skal sikre et grundlag for integrationen eller et grundlag for de klubber, hvor der skal gøres en ekstraordinær socialpædagogisk indsats. Klubberne kan i dag også hurtigt rykke ud eller hjælpe hinanden, hvor der er brug for det. Det giver fællesskabet mulighed for, fordi klubberne arbejder sammen om alle børn og unge i byen, hvor det er nødvendigt.

Jeg frygter, at hvis klubområdet splittes op i 3 områder vil fokus ændre sig fra Albertslund som én by, der samarbejder om alle byens børn og unge - til 3 "enklaver", hvor fokus i hvert område i stedet bliver isoleret omkring det, der foregår i det pågældende område.

Historisk set er Albertslund Kommune nået langt med f.eks. integrationen og inklusionen, hvor etablering af ét fælles klubområde har haft stor og afgørende betydning for den succes.

Jeg vil gerne invitere politikere til kaffe i Fiskens Kvt. 1A for at uddybe mine bekymringer nærmere.