Fremsynede politikere er godt...Men...

Tommy Larsen (S)

Møllevej 9

4760 Vordingborg

 

På byrådsmødet den 31/3 fik man et indblik i hvad der optager en stor del af byrådet, her tænker jeg på fremtiden for vedvarende energi i Vordingborg kommune.

800 tilkendegivelser(både for og imod) ang. Vedvarende energi læs: vindmøller, var alt hvad der skulle til for at V.DF og Ø, begyndte at ryste på hånden. Og her taler vi om en kommune med ca. 46000 borgere

På trods af at der ikke ligger en reel beslutning om at opstille vindmøller, men at tiden frem til de offentlige undersøgelser afsluttes ang. Sundhed, støj og andre gener vedrørende vindmøller, mener V,DF og Ø åbenbart at man skal sidde med hænderne i skødet og foretage sig ingenting, og ikke som K,F , R og A der mener at tiden kan bruges konstruktivt til at forberede evt. placering af vindmøller og andre energiformer, man skal jo huske på at det ikke kun er vindmøller men også andre energiformer der er i spil.

I min verden er en Kommunalbestyrelse valgt af borgerne til at træffe beslutninger, og så skal man ikke løbe fra ansvaret og skyde ?besværlige? og kontroversielle beslutninger til en ny valgperiode.

Jeg er bange for at fra nu og frem til næste Kommunalvalg, skal der ikke mange krusninger på vandoverfladen for at de tre nævnte partier, sparker alle spørgsmål der bare er en snert kontroversielle til hjørne.

Derfor overskriften! Fremsynethed er godt hvis det er til kommunens bedste, men er det fordi der ligger en valgkamp 1½ år ude i fremtiden er der godt nok langt til KV2017.