Nu får Solvangskolen moderne undervisningsmiljø

Det er Årstiderne Arkitekter, der har tegnet og skal indrettet de nye fløje med afsæt i den brugerproces, der har været, hvor skolens personale har givet udtryk for deres ønsker og behov.

"Jeg synes, det er rigtig godt, at skolen med de nye fløje nu får et fælles miljø for udskolingsklasserne, hvor de bliver samlet ét sted med nye faciliteter, der matcher de krav, der er til fleksibel undervisning", siger Klaus E. Olsen, formand for skolebestyrelsen.