Kommunen svarer på affaldskritikken

Der er faldet harske bemærkninger om Furesø Kommunes nye affaldsregulativ.

Ugen før påske modtog alle Furesøs villaejere et brev om den nye affaldsordning og en pjece om, hvordan de nye affaldsbeholdere til plast, papir, metal, glas, mad og restaffald kan placeres. I brevet står der blandt andet, at dit affald er for godt til at uden omtanke blive blandet sammen.

- Og det er det også. Det kan nemlig genanvendes, skriver kommunen nu i en pressemeddelelse.

- I det affald, som vi hver dag smider ud derhjemme, gemmer sig værdier og råstoffer, som vi ikke har råd til at miste. Derfor skal vi blive bedre til at omdanne vores sorterede affald til nye råvarer. Det skåner samtidig miljøet, tilføjes det.

Furesøs nye affaldsordning er i tråd med regeringens ressourcestrategi »Danmark uden affald«, der handler om, hvordan vi kan producere og forbruge med færre ressourcer ved at undgå spild og minimere affald. Senest har miljø- og fødevareministeren opfordret kommunerne til at fremme sortering og genanvendelse af borgernes køkkenaffald.

- Det koster en masse energi og ressourcer at udvinde nye råstoffer som eksempelvis metal. Ved at genanvende affald kan vi mindske de miljømæssige omkostninger betragteligt, reducere udledningen af CO2 og dermed passe bedre på vores klima. Madaffald omdannes til biogas, som kan anvendes i transportsektoren. I Furesø Kommune glæder vi os til at komme i gang med at sortere lidt mere af vores affald til gavn for miljøet. En række andre kommuner er godt i gang. Nu er det vores tur til at øge genbruget for at passe på vores natur og klima siger borgmester Ole Bondo Christensen (S).

100 furesøfamilier i haveboliger har siden 2012 sorteret deres affald. Erfaringerne fra forsøget er brugt til planlægning af de nye affaldsordninger. I en brugerundersøgelse, hvor forsøgsfamilierne vurderede de nye ordninger, viste besvarelserne sig at være meget positive. Ni ud af 10 familier har haft en positiv oplevelse med at sortere plast, papir, glas og metal, og 94 procent er enten meget tilfredse eller tilfredse med at frasortere madaffald.

- Vi skal selvfølgelig genbruge vort affald i videst mulige omfang. På den anden side kan der være praktiske forhold, der gør, at ulemperne er større end fordelene. Derfor har vi tilpasset ordningen, således at de borgere, der ikke har mulighed for eller ønske om at sortere deres affald, kan framelde sig den nye affaldsordning, siger John Ingemann Allentoft (C), formand for Furesøs Miljø-, Plan- og Teknikudvalg.

Borgere, der ønsker at framelde sig ordningen, skal skrive til kundeservice@vestfor.dk.